INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Print pagina

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: liedjesrubriek@brabantsdagblad.nl

 

Constant en Berdien

Inzending van Tinie Rovers

 


Constant en Berdien
 
Al brengt de liefde een menig jaar in grote rampen  en gevaar.
Weer door haar ouders hovaardij,komen de kinderen in 't lij.
 
Constant in deugd de jonkmans roem, bemindt Berdien die schone bloem.
Maar zijne stand was te gemein, daar dat haar ouders op tegen zijn.
 
Hun trouwe liefde die was gezet, haar ouders hebben 't haar belet.
Want als Constant hunne dochter vraagt, dan wordt hij schandelijk weggejaagd.
 
Hij riep: vaarwel, mijn liefste zoet, gij blijft van mij, 't hart gegroet.
U te verlaten doet mij pijn, dat vroeg of laat mijne dood zal zijn.
 
Constant geen lust waar dat hij gaat, hij tekent en hij wordt soldaat.
Door zijn gedrag en groot verstand, wordt hij verheven tot sergeant.
 
Hij dient getrouw, zijn Berdien die treurt, wordt door haar ouders nagespeurd.
Zij hielden haar altijd in band, toch bleef de liefde voor Constant
 
Constant door liefde die hem jaagt, hij heeft een klein verlof gevraagd
Het was om zijn geliefde Berdien, nog eens te spreken of te zien.
 
Hij deed haar ouders bittere klacht, maar zijn nog van hetzelfde gedacht.
Zeiden: soldaat , maak u van hier, neem met een bedelares plezier!
 
Toen is hij achter het huis gegaan, heeft daar  zijn laatste klacht gedaan.
Hij heeft zijn bajonet aanvaard, stak zich in 't hart en viel ter aard.
 
Berdien die hoort zijn droef geluid, zij komt en breekt 't venster uit
Daar ziet zij met een droef gemoed, haar minnaar zwemmen in 't bloed.
 
Zij nam het bajonet vol bloed, en stak het met een kloek gemoed
Zo diep in haar teer maagdenhart, viel bij haar minnaar neer in smart.
 
Spiegelt u ouders, het is een leer, breek om het geld geen liefde meer.
Want waar het geld te boven gaat, daar wacht de dood of droeve staat.