INHOUD FEEST
INHOUD MOORDLIED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Print pagina

Liedjes van vroeger

 

Het sombere kerkhof

Ingezonden door Nel Timmermans


 

Het sombere Kerkhof

 

 

Op het sombere kerkhof zekere nacht

Zag men een meisje knielen

Wijl vlokjes sneeuw zoo stil en zacht

Op het aardrijk neder vielen

 

De graver ging het kerkhof rond

Toen hij een meisje biddend vond

"O geef mij Albehoeder"

Wat doe jij meisje nog zoo laat

 

Er is geen mensch meer op de straat,

Ik vraag aan God mijn moeder;

Ik dwaal hopeloos straat op straat neer

Moest het mijn moeder weten.

 

Ze keerde wis weer spoedig neer (weer?)

Ik heb vandaag nog niet gegeten

Ik vroeg aan gindsche deur wat brood

Men lachte en spotte met mijn nood

 

Men joeg mij van de trappen

Dat was de hulp die men mij gaf

O man ontsluit dit dierbaar graf

'k Wil bij mijn moeder slapen.

 

'k Mocht in een vriendelijk vader??? (vaderwoord?)

Helaas mij nooit verblijden

Door zwoegen werd hij vroeg ??? (vermoord?)

'k Ben ook van hem gescheiden.

 

Die eindeloos werkte voor zijn kind

O ze heeft mij toch zoo teer ??? (bemind?)

'k Moest haar voor eeuwig derven

Zij blikt nu zeker op mij neer

 

O God geef mij mijn moeder weer

Of laat mij liever sterven

De graver licht het van den grond

IJlt naar zijn woning henen

 

Geen zucht meer aan des meisjes ??? (mond?)

Hij hoort haar niet meer weenen

Maar 't is alsof hij nog het woord

Van het biddend stemmetje hoort

 

O geef mij Albehoeder

De vrouw ontving haar in haar schoot,

??? (Te?) laat... helaas het was reeds dood,

Het was bij hare moeder.