INHOUD FEEST
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Liedjes van vroeger - Kerstfeest

Bijdrage van Nel Timmermans

 

	Kerstfeest
	Snerpend loeit de stormwind buiten,
	langs de witbesneeuwde straat.
	Achter dichtbevroren ruiten, 
	zit eenieder bij het knaprend vuur der haard.
	En de kinderen zingen blij hun liedjes,
	rond de kerstboom vol van schitterend licht.
	En de mooiste kerkse melodietjes,
	woden vroom ten hemel opgericht.
	Stille nacht, heilige nacht,
	heden ist kerstkind geboren.
	Engeltjes zacht houden de wacht,
	't kindje van bethlehem slaapt sluimert zacht.
	Eenzaam zwerft er langs de straten,
	een klein bedelknaapje rond.
	Alle wegen zijn verlaten ,
	niemand waagt zich buiten zelfs geen hond.
	Koude sneeuw dringt door z'n lekke klompen,
	in zijn holle maag is nat nog droog.
	En de gure wind snijdt door zijn lompen,
	grote tranen fonkelen in zijn oog.
	Stille nacht, heilige nacht,
	richt hij zich smekend ten hemel.
	En vraagt dan schuw, God laat mij nu,
	kerstfeest met de engeltjes vieren bij U.
	Hongerig uitgeput van 't lijden,
	valt hij op een stoep terneer.
	En hij hoort de kinderen blijde,
	zingend het kerstfeest vieren tot den Heer.
	Zijn bevroren handjes saamgevouwen,
	slaapt hij in en God verhoort hem daar.
	Als ze 'smorgens vroeg zijn lijkje aanschouwen,
	viert hij Kerstfeest met de engelenschaar.
	Stille nacht, heilige nacht,
	gloria in exelcis deo.
	'T schooierke klein, zal vol festijn,
	eeuwig hierboven bij 't kerstkindje zijn.