INHOUD FEEST
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Liedjes van vroeger - Emmanuel

Bijdrage van Marc Blokland

        
 
EMMANUEL

 

Er woonde eens te 's Gravenhage
Een rijke heer met vrouw en kind
Ze leefden daar in welbehagen
Een ieder was hun welgezind
Emmanuel, zo heette het kind
Werd door zijn ouders teer bemind
 
De torenklok had acht geslagen
De dienstmeid bracht het kind naar school
Het leren was zijn lust zijn leven
Het leren was voor hem slechts jool
Och, arm klein knaapje, wist je het maar
Straks komt voor jou een moordenaar.
 
De torenklok had elf geslagen
Toen een rijtuig voor de school bleef staan
Een heer liet aan de meester vragen
Of het knaapje met hem mee mocht gaan
Ze stapten saam het rijtuig in
En reden zo de duinen in...
 
De torenklok had één geslagen
De ouders werden ongerust
De meid moest aan de meester vragen
Of hij iets van het knaapje wist
Men zocht de hele stad in het rond
Maar niemand die het knaapje vond.
 
Diezelfde heer had een brief geschreven
Dit was de inhoud van die brief
Stuur mij een geldsom voor zijn leven
Een grote geldsom alstublieft!
En is die som u soms te groot
Dan breng ik uw enigst kind ter dood.
 
Zie, hoe de kleine tegenspartelt
Zie hoe hij om genade smeekt
Zie hoe de wrede beul hem martelt
En een dolkmes in zijn hartje steekt
O wee gij wrede moordenaar
Er ligt voor jou een vonnis klaar.
 
Emmanuel, je beide ouders
Ze treuren om hun dierbaar kind
Jouw moordenaar zal ondervinden
Dat hij ook eens zijn noodlot vindt
Op aard zien wij elkaat nooit weer
Tot weerziens bij De Heer.