INHOUD FEEST
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Liedjes en rijmen van vroeger

De brief naar de hemel - ingezonden door Zus van de Koevering

 

De brief naar de hemel

 

Reeds wekenlang was vader ziek, nu stort ook moeder neer

Door zorg en armoe afgetobt, er schijnt geen uitkomst meer

En niets kan Frans zijn ouders bien, geen spijs geen medicijn

Zij broertje schrijt vergeefs om brood, och dat doet Frans zo n pijn

k Heb dikwijls  in de school gehoord, zo zegt het goede kind

Dat God die in de hemel woont, den armen zo bemind

Wel nu dan schrijf ik Hem een brief, en klaag dan onze nood

Vraag voor mijn ouders beterschap, en voor ons allen brood

Vlug zoekt hij nu een stuk papier, en schrijft, de sukkelaar

Zo goed hij kan daar alles op, en spoed zich daarvandaan

Waarheen?.. wel naar sint Roches-kerk, daar moet de bus wel staan

Waar iedereen de brieven steekt, die naar de hemel gaan

Hij ziet al ras een offerblok, ha ha en nu gezwind

Maar juist komt daar een dame aan en die vraagt wat wilt gij kind?

mijn ouders zijn zo arm en ziek, zegt Frans met tranen in t oog

En nu vraag ik de goede God, dat Hij ons helpen moog

Maar schrijf je wel waar vader woont, en hoe hij heet

o! Nee, mevrouw, ik dacht dat Onze Lieve heer, dat toch wel weet

o Ja bij Onze Lieve Heer is dat zeer goed bekend

Maar mogelijk weten zij het niet goed, de boden die God zendt

Welaan kom hier geef mij die brief, dan breng ik hem terecht

Doch eerst van vader mij het adres eens duidelijk voorgezegd

En bevend geeft Frans haar het papier, met naam en straat, en gaat

De dame lacht hem vriendelijk toe, en spoed zich dan van daar

 

t Werd avond en Frans kijkt eens uit,maar het antwoord komt niet aan

Maar ja daar ziet de knaap opeens, dicht bij de deur wat staan

Een mand een mand een grote mand, waarop hij duidelijk ziet

Antwoord van Onze lieve Lieve Heer, Frans kent zijn blijdschap niet

En in de mand zijn kleren, geld, spijs, zelfs lekkernij....

De dokter komt ook straks nog aan, gestuurd door God zegt hij

Een goed en kinderlijk gebed, dringt tot de hemel door

En vindt naar Jezus eigen woord, altijd bij God gehoor.