INHOUD FEEST
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Liedjes en rijmen van vroeger

Dubbele zelfmoord op O.L. Vrouwen Toren - ingezonden door Ed Schilders

 

Dubbele zelfmoord op O.L. Vrouwen Toren

 

Uit: Drij moorden en vijf cents, door Jan de Schuijter; Antwerpen.

 

Op zaterdag 26 april 1913, om 10 uur in de ochtend, maakten twee jonge mensen uit Antwerpen op dramatische wijze een einde aan hun korte liefdesleven door van de Onze-lieve-vrouwentoren te springen. Een populaire Antwerpse marktzangeres, genaamd Ellegiers, maakte een lied op dit drama met deze tekst:

 

Refrein:

Vaarwel vrienden zei(den) beiden teeder

Hierboven zien w'elkander weder.

De liefde brengt ons in den druk

Voor ons op aard hier geen geluk.

Vergeef ons moeder en ook vader

Eens zijn wij vereenigt te gader

Een laatste kus ja aan elkaar

Zoo sprongen z'in den dood te gaar.

 

Wat is de liefde op dees aard

Iets dat veel rampen, smarten baard

Zoo als een jonge paar voortaan

In onze stad weer komt begaan.

Nog beide jong en schoon voorwaar

Scheide van't leven zoo te gaar.

Zoo wreed gingen zij in den dood

Sprongen van eenen toren groot.

 

Waarom die wreede daad begaan ?

Niemand verstaat zich daar ook aan.

Doch t' is de liefde die te zwaar

Op hunne schouders weegt voorwaar.

De wanhoop heeft hun overmand

Daarom stierven zij hand in hand.

Och arme ouders wat verdriet

Als gij u kinders zoo weerziet.

 

Ieder verschrikte wat paniek

Als men daar op den oogenblik

Twee menschen van den toren hoog

Kwamen beneden in een boog,

Vermorzelt dit zoo jonge paar

Ieder die beefde daar voorwaar

Daar lagen zij gebroken neer

Zij beminde elkaar zoo teer.

 

Zij waren zeer vast van besluit

En wilde ja de wereld uit

Daarom schreven zij voor de dood

In eenen brief kloegen hun nood.

Vaarwel ouders, magen en vriend

En gij die ons op aarde mint

Wij scheiden van de wereld af

Zoo sprongen zij den toren af.