INHOUD FEEST
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Liedjes van vroeger - Moeders dood

Uit het liedboek van Riet Hermans-Bergmans

 

Moeders dood

 

Moeder verloor de strijd,

ging naar de eeuwigheid,

maar kleine Henk, o straf,

bracht zijn moeder mee naar 't graf,

maar hij besefte niet,

ondanks zijn groot verdriet,

dat nu zijn moeder voorgoed hem verliet.

 

Refrein:

Bij de muur van 't oude kerkhof,

zat een knaapje droef en teer,

vraag aan ons lief Heertje boven,

wanneer komt mijn moesje weer,

vader zegt, je moesje slaapt hier,

U kan alles, is dat waar,

roep mijn moedertje dan wakker,

want ik kan heus niet buiten haar.

 

Bij het ter ruste gaan,

of als hij op moest staan,

miste hij meer en meer,

zijn moeders kussen teer,

leeg werd het om hem heen,

voelde zich droef alleen,

alleen bij het graf vond hij troost naar 't scheen.

 

Refrein:

Bij de muur van 't oude kerkhof,

zat een knaapje droef en teer,

vraag aan ons lief Heertje boven,

wanneer komt mijn moesje weer,

vader zegt, je moesje slaapt hier,

U kan alles, is dat waar,

roep mijn moedertje dan wakker,

want ik kan heus niet buiten haar.

 

Smart om zijn moeders dood,

werd hem op 't laatst te groot,

En ijlend riep hij moe,

straks kom ik naar je toe,

en op een zekere keer,

leegde zijn vader teer,

't ventje in 't graf naast zijn moedertje neer.

 

Refrein:

Bij de muur van 't oude kerkhof,

zag men het knaapje nimmer meer,

't was verenigd met zijn moeder,

daar bij onze Lieve Heer,

zonder zijn moedertje te leven,

daarvoor was hij nog te klein,

daarom kon hij in de hemel,

alleen bij haar gelukkig zijn.