INHOUD MIDDENSTAND
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Middenstandspoëzie

De beste bomen uit het bos,
vindt u als hout bij Jongevos

Stuur ons uw bijdrage: leed@brabantsdagblad.nl

Ed Schilders

 

Biggen proberen?

De vele bijdragen die we afgelopen week kregen, komen allemaal aan bod, maar vandaag beperk ik me tot de inzending van Cees van den Bersselaar. Hij stuurde de ‘Kalender Dorpsleven Udenhout’ uit 1999. Al meer dan 25 jaar verzorgt de Scouting in Udenhout en Biezenmortel een kalender met nostalgische foto’s, en bij elke maand staat ook een tekst. In 1999 waren dat dichterlijkheden van de Udenhoutse middenstand, door Van den Bersselaar opgediept uit programmaboekjes van muziekfestivals uit vroeger jaren. Om zo’n festival te steunen, adverteerde de midden- en boerenstand in het boekje, vaak met rijmpjes. Het oudste dateert uit 1925:

 

Nu, in dezen duren tijd

Van zware concurrentie-strijd

Koopt men deeg’lijk en vertrouwd

Bij Danklof in d’n Udenhout.

Het interessantst vind ik de verzen van verdwenen beroepsgroepen. Zoals die van de olieman die zich in 1947 bedient, zoals dat heet, van binnenrijm:

 

Olie van Vos, daar ben je mee los,

Daar kun je mee bakken en braden.

En die van de klompenmaker (1950):

 

Jo Bertens’ klompen geprobeerd

Nooit meer anderen begeerd.

Drie middenstandsgedichten hebben betrekking op de varkensfokkerij, die zich in die tijd ook nog op particulieren richtte. Varkensboer Rein Heerkens stond in Udenhout blijkbaar bekend als ‘Reintje’, en hij adverteerde in 1947 met:

 

Voor ’n goed varken groot of klein

Moet ge bij Reintje zijn…

De Hamers-Heerkens Combinatie adverteerde in 1948 enigszins dubieus:

 

Biggen, driften, zeugen, en beren,

kunt U ’t best bij ondergetekende proberen.

En wie een varken gekocht had, had later natuurlijk ook een slachter nodig (1953):

 

Mag het met Uw varken niet lang meer duren

Ga dan naar P. Verschuuren.

In het programmaboekje van de operette ‘Bloemenparadijs’ (1950), uitgevoerd door het jongenskoor Gaudeamus van de fraters, vond Van den Bersselaar een advertentie waarmee de fraters de middenstand in stijl bedankten:

 

Wij zeggen allen dank, die hier een advertentie zetten.

Nu gaan de zaken beter, daar moet U eens op letten!