INHOUD MIDDENSTAND
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Middenstandspoëzie - Klassiek

De beste bomen uit het bos,
vindt u als hout bij Jongevos

Stuur ons uw bijdrage: leed@brabantsdagblad.nl

 Ingezonden door Mieke Westbroek

 

Het boekje van John O’Mill "Op deuren en glazen" Uitgeverij Andries Blitz BV Laren (niet meer verkrijgbaar) bevat vooral niet te preutse volksrijmpjes en opschriften uit de "oudheid" -- vier eeuwen volksrijm op deuren en glazen, luifels en muren…en kakhuysdeuren

Hier volgen er enkele die betrekking hebben op beroepen:

 

een waard schreef "op den balk boven het kakhuys":

 

Wie ’t waegt mijn kakhuys te beschrijven,

die sal ik sijn dreck in ’t bakhuys wrijven.

 

In Brugge schreef de waard op een boerenherberg:

 

Kakt naar ganscher luste hier,

maar drinkt dan ook een kanne bier.

 

In Enkhuizen;

 

In de Gulden Zeemeermin

comt ghy sonder beurs niet in

 

De waard die prima Rotterdammer verkocht stuurde bij de nadering van minder draagkrachtigen een potige bierbeschooier naar buiten met een kruik Rotterdammer in de ene en een joekel van een kaasmes in de andere hand. Deze preventieve uitsmijter galmde dan de armoedzaaiers toe:

 

Hebt gy lust om te drinken, komt binnen, ’t is puike,

echte Rotterdammer, hij smeert je de buiken,

maar dacht ge te plonderen, dan sal ik je donderen

en hak je doormidden van boven tot onderen.

 

Een slijper in Arnhem verdiende er waarschijnlijk een centje bij:

 

hier kan men scharen slypen

alsook de kat in ’t donker knypen.

 

Hetzelfde geldt voor:

 

Hier verhuurt men peerd en koets en wagen,

wie meer wil berijden, hij kan het vragen.

 

Visschen sult ghi in der Schinne

vogelen kunt ghi oock hier binnen.

 

Jan de Waard uit Amsterdam deed minder geheimzinnig:

 

Hier woont Jan de Waard,

hier kan men rijden zonder paard,

hier kan men steeken zonder degen,

waar de Liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen.

 

Tussen twee koehorens op het uithangbord van een lederverkoper stond:

Ick draag hier horens

die een ieder siet;

menig man draegt se

en weet het niet.

 

In Vlissingen prees een minnemoer haar melkgift aan:

 

Wie hier syn minnemoer bestelt

krygt dubbel borst voor enkel geld.

 

In Middelburg had Matje haar indirect kunnen helpen:

 

Hier woont Matje, die meisjes bestelt,

alsmede minnemoers om geld,

gaet ook uyt om borsten te suygen

sy doet het zacht zoovelen getuigen.

 

Koopt mijn kannen en mijn kruyken

zoo gy ze niet breekt kunt ge ze lang gebruyken.

 

En natuurlijk een spotdicht op de Tilburgse wolfabrieken:

 

wie zich te Tilburg wil verrijken

hoeft slechts kruiken vol te zijken.

 

Een handwerksman laat de bezem op zijn bord aan het woord;

Ik, besem kuis,

reinig Uw huis

van alle vuylikheden,

’t ware te wenschen

dat alle menschen

dat sonder mij eens deden.

 

Het woord "kannen" staat voor kannen vullen:

 

Ik kan omdat ik niet anders kan,

zoo ik kon, ik zou niet kannen.

 

The English Country Squire zei toen hij ging inblikken (fruit) wat hij zelf niet kon opeten:

 

I eat what I can

and what I can’t I can.

 

Wat zoudt g’U verder blaren loopen

Hier kan men si- en naaigaren koopen.

 

Besuyen Rotterdam:

 

Hier woont Bul de Stier

gy kunt goedkoop bedingen;

wilt gy kalvren hebben hier,

laet my uw koe bespringen.

 

Hier maekt men pruyken tot ieders gerieve

ven ’t levend haer van gehangenen dieven.

 

Ick lap Uw laers, ick lap uw schoen

was ’t niet om ’t geld, ick zou ’t nooit doen."

 

Soo ’t loon myn arbeid niet versoette

soo liept gy rond op bloote voeten.

 

Hoewel niet toepasselijk eindig ik met het aangepaste rijm;

 

Gekken en dwazen

schrijven op deuren en glazen

hadden de gekken ’t niet gedaan

had deze e-mail ook nooit bestaan.