CuBra
Inhoud beroepen liedjes
Inhoud alle liedjes
Home
Inhoud dieren- liedjes
lnhoud feestliedjes
De scharensliep

Ben Hartman

Liedjes over beroepen - De orgelman

 

Elke week een nieuwe aflevering op maandag met muzieknotatie

De Orgelman

 

1.

Twee kindertjes gingen naar school toe

ze stapten zo lustig en blij

zij hoorden van verre een orgel

daar moesten zij even voorbij

het orgel speelde van: holi-a-hei

en de kindertjes dansten erbij (2x).

 

2.

De orgelman bleef maar aan ’t draaien

de kindertjes dansten maar door

toen klonk er van hoog uit de toren

het negende uur in hun oor

toen holden ze weg met een angstig gezicht

maar de deur van de school was al dicht (2x).

 

3.

Ze stonden bedremmeld te kijken

de straf zou hen vast niet ontgaan

och, was die muziek niet gekomen

dan zouden ze hier nu niet staan

het orgel speelde van holi-a-hei

en de kindertjes huilden erbij (2x)

 

Dit is ongetwijfeld een bekend kinderliedje geweest, ik heb het bij vier verschillende mensen opgenomen in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Ik heb gekozen voor de opname die ik maakte in Middelrode bij mevrouw

van Doorn- Loeffen, in 1981.

Met deze publicatie is de vraag beantwoord van mevrouw Ria Nabbe-van de Schoot. Zij vroeg naar de tekst van dit liedje dat haar moeder zong rond 1950.

Muzieknotatie zie hieronder

In de verzameling van mevrouw Heessels- van Maaren uit Schijndel vond ik een kluchtlied over een orgeldraaister.

Het is een onderdeel van een los liedblad, dat met plakband bij elkaar werd gehouden.

De tekst is verschrikkelijk corrupt, er is geen touw aan vast te knopen.

De drukker, een zekere Leon … Eckers, de eerste letter van de achternaam is niet te lezen, kwam uit Diest en woonde en/of werkte aan de Koemert 32. Hij had een stoomdrukkerij.

Het eerste couplet heeft 15 regels, het tweede 12 en het laatste couplet telt 17 regels.

Tot mijn spijt heb ik de klucht nog niet terug kunnen vinden in diverse Vlaamse en Nederlandse liedboeken en ook op internet vind ik geen zoekresultaten.

We zullen het dus voorlopig moeten doen met deze tekst op het los liedblad.

Ik zal de tekst integraal overnemen, met zet- en taalfouten!

 

Het kluchtlied van de orgeldraister.

 

1.

Gij allen die hier in de Kermisweek

Die d’orgels op straat wel hoord

Zij draaien gezwind dat gepraadt

Van uw streek Piano muziek

Dat bekoord een vrouwtje

Met zo een draiorgelskas

Dat zag ik hier op onze lei

Ik meende dat het een italiaansche was

Terwijl ik daar vriendelijk zei

Lieve sigjora sprak ik op zachten toon

Uwe sernade klinkt zo vroom

Schoon spreekt maar italiaansch

Dat kan ik ook verstaan

En liet ik haar niet meer los

En ik ben met haar mee gegaan.

 

2.

Zeg zusje gij moet er niet

Kwaad op mij zijn dat ik u zo

Gaarne zie terwijl ik dan

Draaide sloeg zij hem ourin

En ik neep haar eens zachtjes in haar knie

En ik gaf daar een ring en

Een geldbeurs bij

Nooit had ik een schoonder gezien

Zij nam alles aan en bedankte mij

Ik draaide maar door op het muziek

Ik sprak haar van trouwen

Nooit zal het u rouwen als ik dat hopen mag.

 

3.

Mijnheren sprak zij in gebroken frans

Ik ben niet alleen opgepast

Mijnen man gaat ginds

Met dat schoteltje rond

Gij wist nog niets zeker en vast

Maar nauwelijks had zij die woorden gezegd

Een krachtsgeboum italiaansche

Had mijn heel gezwind op de stenen gelegd

En klopte er maar op aan

En een paar blauw ogen

Hier en daar een klop

En allebij mijne mouwen mouwen

Getrokken uit mijnen frak

Ras drie agenten sleurden

Mij naar den bureau

In dien nog zonder centen

Enen nacht in den bak voor cadeau.


Lino van Rolf Janssen

De orgelman - muzieknotatie bij bovenstaande tekst