CuBra
Inhoud beroepen liedjes
Inhoud alle liedjes
Home
Inhoud dieren- liedjes
lnhoud feestliedjes
De scharensliep

Ben Hartman

Liedjes over beroepen - Kluchtlied

Elke week een nieuwe aflevering op maandag (nog) geen muzieknotatie

Kluchtlied

 

Op een los liedblad uit de verzameling van mevrouw Heessels- van Maaren uit Schijndel vond ik een kluchtlied waarin verschillende beroepen voorkomen.

Het liedblad werd gedrukt door stoomdrukkerij Léon Beckers uit de Koemert 32 in Diest.

De tekst is hier en daar wat gehavend maar toch nog duidelijk genoeg.

Er staat geen melodievermelding bij en mevrouw Heessels- van Maaren kon ons hiermee ook niet helpen.

 

Kluchtlied.

 

1.

Vrienden ik heb een aardig liedje

Luistert naar dees spreekwoord dan

Want daar zijn veel werklieden

Weten daar nog weinig van

En ik verklaar en ik zing op mijn manier

Als dat gij allen goed moet zwijgen

En dat ziet ge wel van hier.

 

2.

Enen dikke, vette pater

Was aan preken in de kerk

En hij preekte van de vasten

Dat noemt hij een heilig werk

Maar toen hij naar huis ging treden

Dronk hij wijn gelijk een stier

O ja, die pater speelde kommedie

Dat ziet gij van hier.

 

3.

Een dokter bezoekt een zieke

Die op sterven lag van pijn

Voor die arme man zijn centen

Schreef hij spoedig medicijn

Maar kon hij hem niet betalen

Moest hij sterven gelijk ene pier

Dat kan die dokter weinig schelen

O, dat ziet ge wel van hier.

 

4.

Een advocaat was een pleister

Voor een zekere grote dief

Ja, al voor een handvol schijven

Had hij hem zeker lief

Waarlijk werd hij vrij gesproken

Voor een schijf drie of vier

De advocaat lag met de rechters

O, dat ziet ge wel van hier.

 

5.

Een notaris bezocht een sterfhuis

Om te delen wat er was

De erfgenamen wisten zeker

Dat de deling groter was

Maar toen hij begon te schrijven

En hij schreef op zijn papier

Als de tante met de schijven

O, dat ziet ge wel van hier.

 

6.

Vrienden ik ga mijn liedje staken

Anders duurt het veel te lang

Pravokens hoeft gij niet te maken

Daarin stel ik geen belang

Maar wilt gij mij eens tracteren

Al met een pintje bier

Zo iets dat zal ik niet refuseren

O, dat ziet gij wel van hier.