CuBra
Inhoud beroepen liedjes
Inhoud alle liedjes
Home
Inhoud dieren- liedjes
lnhoud feestliedjes
De scharensliep

Ben Hartman

Liedjes over beroepen - De boer (5)

Elke week een nieuwe aflevering op maandag (nog) geen muzieknotatie

De vier boerenmeiden

 

Het lied van de vier boerenmeiden werd ons voorgezongen door mevrouw Schelle-Habraken in Udenhout. Het was op 7 juni 1977.

Het zijn dus vier coupletten en daartussen een refrein.

Het was heel grappig om er later achter te komen dat het lied gaat over négen boerenmeiden en dat staat in ‘Liederen en dansen uit de Kempen’.

De vier coupletten die mevrouw Schelle zong komen voor in het lied over de negen boerenmeiden!

We hebben de melodie gebruikt zoals mevrouw Schelle die ons voorzong.

Muzieknotatie zie onder

 

1.

De eerste boerenmeid draagt ene hoed met veren

Ze kijkt wel een beetje scheel

Maar ze heeft het toch zo gere,

 

Refrein:

Sjoemlala, sjoemlala, sjoemla, sjoemla

Sjoemlala, sjoemlalalalala.

 

2.

De tweede boerenmeid draagt ene

jak met mouwen

ge kunt het wel aan haar zien

ze zou wel willen trouwen,

 

Refrein.

 

3.

De derde, ‘t is een rooi

Ge moogt het gerust weten

’t is zo’n helemaal een rooi

En ik heb ze goed bekeken,

 

Refrein.

 

4.

De vierde, ’t is een zwart

De schoonste van alle boerinnen

Als ik haar zie dan klopt mijn hart

Op haar stel ik mijn zinnen,

 

Refrein.

 

Nu het lied uit "Liederen en dansen uit de Kempen:

‘De negen boerenmeiden’.

Ik laat de inleiding én de boerenmeiden volgen die niet gezongen zijn door mevrouw Schelle:

 

1.

Komt vrienden blijft ‘ns even staan

En luistert naar mijn zinnen

Dan zullen wij eens even

De boerenmeiden gaan bezingen,

 

Refrein:

Van zjoela, zjoela, zjoela (3x)

Van zjoela.

 

2.

De derde is een bont

In de moeistraat is haar woning

Ze kust op hare mond

Maar ze is zo zoet als honing.

 

3.

De vierde kort en dik

Goed gek, dat moet je weten

’t zou waarlijk jammer zijn

Indien ik haar zou vergeten.

 

4.

De zesde boerenmeid

Draagt krullen in de haren

Ze heeft ’t al zo kwaad

En ze is pas achttien jaren.

 

5.

De zevende boerenmeid

Komt van die bange stoven

D’r haalder die is duur

Mèr daor gi ze ’n lotje boven.

 

6.

De negende boerenmeid

En hiermee wil ik zwijgen

Ze loopt een beetje scheef

Maar jonge z’hi vette schijven.

 

7.

Komt vrienden als ge me niet gelooft

Komt woensdag maar eens kijken

Of ik de waarheid spreek

Zal dan wel waarlijk blijken.

 

 

Van de boerendochter.

Muzieknotatie zie onder

Ook weer bij mevrouw Schelle-Habraken namen we het lied op, in 1977, van de boerendochter.

Ik zal eerst de tekst geven zoals die gezongen werd door mevrouw Schelle, hierna ga ik wat meer vertellen over dit lied.

De inhoud spreekt overigens voor zichzelf.

 

1.

Zij was er naar Bredase markt toegegaan

Om haar boter te gaan verkopen

Meteen kwam daar een jonkman aangegaan

En die heeft haar toen aangesproken

Wilde gij met mij gaan dansen, dan gaan wij aan de zwier

Jawel, zo sprak het meisje, en ge doet mij een plezier.

 

2.

Zij had er haar boter duur verkocht

Vijf gulden had zij ontvangen

De jonkman had daar een inval van gedacht

En hoe zal ik er die zaak aanvangen

Hij sprak, lief kind, en ik ben er mee gekweld

Ik heb er verloren mijn beursje met geld.

 

3.

Dat is niets, zo sprak het meisje

Hier zijn vijf gulden geld

Die ik van mijn boter heb ontvangen

En ze gingen aan ’t dansen

En ze gingen aan de zwier

En ze maakten tesamen een groot plezier.

 

4.

Het geld was verbruikt en de avond die kwam aan

En wat zullen we nu gaan beginnen

Nu is het gedaan met ons grootste plezier
en wat zullen we nu gaan verzinnen

Gij hebt nog twee baaien rokskes aan

Kom laat mij die maar verkopen gaan.

 

5.

En het meisje schoot haar baaien rokskes uit

En ze heeft ze aan de jonkman gegeven

Hij liep er d’ene straat mee in en de andere mee uit

En hij is er mee weggebleven

Het meisje stond te wachten, haar minnaar kwam niet meer

Zij liet zucht op zucht, ja, zo menige keer.

 

6.

Dus boerendochters, wie ge dan ook zijt

Als ge naar de markt uw boter gaat verkopen

Neemt dan vooral geen jonkman aan je zij

Want ze gaan er met je rokken lopen

Zoals het met deze boerendochter is gegaan

Die kon er in haar hemdeke naar huis toe gaan.

 

Het lied kwam ik tegen in m’n eigen archief op een los liedblad. Afgebeeld worden alleen de eerste drie coupletten!

 

 

Zoals u kunt zien wordt het eerste couplet niet gezongen door mevrouw Schelle-Habraken:

 

Boerendochters die hier in ’t ronde staan

Hoort eens wat ik u zal verkonden

Hoe het met een boerendochter is gegaan

Gij die hier staat in het ronde

Zij was wel bekend en nog slechts twintig jaar

Doch hoor hoe dat zij raakte in gevaar.

 

De rest van de tekst is bijna identiek aan de hierboven staande 6 coupletten.

Ik trof het lied nog aan in liedboeken met elke keer een andere titel en met bijvoorbeeld maar vijf coupletten i.p.v. zeven, de inhoud is elke keer hetzelfde en al deze optekeningen stammen dus af van het los liedblad.

 

* ‘Het botermeisje’,

Uit: ‘Liederen en dansen uit de Kempen’, Harrie Franken.

Slechts 6 coupletten.

 

* ‘Het boerinnetje’,

Uit: ‘Liederen en dansen uit West-Friesland ’ door B. Veurman en D. Bax, uitgegeven in Den Haag in 1944.

Slechts 5 coupletten waarin de boerendochter ook naar de Bredasche markt gaat.

 

* ‘Vrienden, hoort en luistert naar mijn lied’,

Uit: ‘Twents Volksleven’ door G. Bartelink.

Dit is een uitgave, nr 3 van jrg XVII, van ‘Neerlands Volksleven’, orgaan van het Nederlands Volkskundig Genootschap, 1967.

 

In Twente gaat de boerendochter naar de Hengelose markt.

Het lied werd in 1954 genoteerd in Oldenzaal en van Oldenzaal naar Breda is wel erg ver om boter te gaan verkopen, in die tijd dan!

De 5 coupletten komen weer overeen met de tekst van het los liedblad.

 

Voorlopig kunnen we wel concluderen dat het lied van de boerendochter uit Noord-Brabant komt, daar gedrukt is op een los liedblad en vervolgens over heel Nederland is ‘gevlogen’ en bekend geraakt.