CuBra
Inhoud beroepen liedjes
Inhoud alle liedjes
Home
Inhoud dieren- liedjes
lnhoud feestliedjes
De scharensliep

Ben Hartman

Liedjes over beroepen 

Elke week een nieuwe aflevering op maandag (nog) geen muzieknotatie

De godverzakende boer

 

Het nu volgende lied over de godverzakende boer, dat ook wel eens als titel heeft: ‘de hovaardige boer’, nam ik in 1977 op bij mevrouw Schelle-Habraken in Udenhout.

Ook trof ik de tekst aan in diverse liedschriften; steeds was de tekst gebrekkig, onvolledig, corrupt.

Ik werd geholpen in 1987 door een publicatie van het Nederlands Volksliedarchief, onderdeel van het P.J. Meertensinstituut te Amsterdam.

In: ‘Onder de groene linde’, deel 1 staat het lied vermeld onder de titel: ‘Komt hier gij schenders van het gebod ( de godverzakende boer)’.

De 8 coupletten lijken heel volledig te zijn en dat bleek eens te meer toen ik een aantal jaar later een los liedblad onder ogen kwam uit de verzameling van mevrouw P. Heessels- van Maaren uit Schijndel.

Op dit prachtige liedblad, hieronder wordt het gepubliceerd, staan dezelfde 8 coupletten afgedrukt.

 

In ‘Onder de groene linde’ staat de samenvatting van de liedtekst:

‘Een boer is kwaad op zijn knecht omdat die op de dag van Maria Hemelvaart naar de kerk wil gaan terwijl er op het land gewerkt moet worden.

Hij noemde God een slaper en spot met hem. Wanneer hij daarop zelf zijn akker gaat ploegen, valt hij in een diepe slaap die drieëntwintig dagen duurt. Een priester die erbij wordt gehaald, spreekt van Gods gram. Wanneer de boer tenslotte bij bewustzijn komt, vraagt hij God om vergiffenis; dan sterft hij’.

 

Ik vond het lied nog in: ‘Liederen en dansen uit de Kempen’, slechts 6 coupletten, opgetekend door Harrie Franken in de Weebosch.

De optekeningen door de mensen van het Nederlands Volksliedarchief vonden allemaal plaats in Noord-Brabant en wel in de gemeente Boxtel, Tilburg, Oisterwijk, Etten-Leur en Gilze. De eerste optekening werd gedaan in 1962, de laatste in 1982.

We mogen wel stellen dat het lied van de godverzakende boer alleen in Noord-Brabant bekend is geweest!

Er zijn geen aanwijzingen dat dit lied elders in Nederland of in Vlaanderen bekend moet zijn geweest.

Heel eigenaardig, zeker als je bedenkt dat we hier te maken hebben met een prachtig los liedblad waarvan je zou verwachten dat dit over een groot gebied verspreid zou zijn.

 

In ‘Onder de groene linde’ staat nog een prachtige opmerking van de zegsvrouwe: mevrouw Vermetten- Hoevenaars uit Gilze.

Mevrouw Vermetten, afkomstig uit een landbouwersgezin, is zelf boerin. Ze vertelde ons dat onder het melken veel werd gezongen; de koeien werden er rustig van, hetgeen de melkafgifte bevorderde.

Ook het lied van de godverzakende boer werd ‘onder de koe’ gezongen’.

Ik laat de muzieknotatie volgen van de veldopname die gedaan werd in Gilze en die werd gepubliceerd in ’Onder de groene linde’.

De melodie is overigens hetzelfde als mijn optekening bij mevrouw Schelle-Habraken.

 

In de liedblaadjesverzameling van mevrouw P.Heessels- van Maaren uit Schijndel vond ik een los liedblad met als titel: ‘Het gebed van den boer’, hieronder afgebeeld.

Je zou verwachten dat het een religieuze tekst is, de boer was nou eenmaal een godvruchtige, vrome mens.

Het is bijna een aanklacht tegen God, een atheďstische tekst, elk couplet begint met:

‘Als God er is, waarom …….’.

Met als slotsom in de laatste regel van het vierde couplet: ‘God is er niet en nooit zal hij er zijn’.