Dierenliedjes - opgetekend door Ben Hartman

Wij zijn er de bijkes


Wij zijn er de bijkes.

 

1) Wij zijn er de bijkes die vliegen over ít veld

Bij honderdduizenden ongeteld

En niemand behoeft er ít ons te leren

De weg die wij gevlogen zijn

En die zullen wij wederkeren.

 

2) Ik ben er een bij en ik toonde het u voorwaar

Dat wij vliegen al die bloemetjes naar

Boven in de lindebomen

En straks over die wiebelende zee

En over al die klare waterstromen.

 

3) En als er de zomer komt er in het land

En dan sturen ze ons naar het Hoog-Duitse land

Of ook naar die Hollandse steden

Waar wij met veel vlijt honing zoet

En ook wasje brengen mede.

 

4) Dan vliegen wij aan een doornen tak

En daar hangen wij tot er ons gemak

Ach meester, bezorg er ons korven

Wij zullen het u niet laten onbeloond

En wij zullen wel voor u zorgen.

 

5) Straks komen wij thuis al zo later in het jaar

En dan wegen onze korven van honing zo zwaar

Dan staat tot onze intentie geschreven

Datte wij voor onze zware arrebeid

En niet langer mogen leven.

 

6) Maar waarom moeten wij dan sterven gaan

En dan is er de liefde voor ons gedaan

Ach meester, gij doet er uw schande

Dat gij ons in die vuil salpeterstand

Er ons levendig doet verbranden.

 

7) En als wij dan er gestorven zijn

En wij hebben geleden heel veel pijn

Dan gaan zij onze korreven uitstropen

Van honing en was, die zij er voor veel geld

Naar de steden gaan verkopen.

 

8) En ons wasje dat brandt er zo helder en zo klaar

En het wordt er geofferd voor gods altaar

ít wordt god tot een offer gegeven

Voor vele mensen die gestorven zijn

En niet langer meer mogen leven.

 

Dit bijenlied heb ik gekregen van het Volksliedarchief in Amsterdam.

Het werd in 1977 opgenomen in Etten-Leur door Marleen van Winkoop-Deurvorst bij een man die geboren werd in 1909.

 

In de tekst is er sprake van verbranden van het bijenvolk.

Ik heb navraag gedaan bij een bevriende imker en die vertelt mij dat de bijenvolkjes vroeger werden uitgerookt met bijvoorbeeld gas van salpeterzuur.

Dat was nodig om bij de raten te komen die in een bijenkorf zaten, de raten waren van was gemaakt en daarin zat de honing.

Dit probleem werd later opgelost door de uitvinding/ komst van bijenkasten. Hier kun je gemakkelijk de raten uithalen zonder het bijenvolkje te storen of erger nog, uit te roken!

Misschien kan er een imker, die dit bijenlied leest, nog meer over vertellen?