Dierenliedjes - opgetekend door Ben Hartman

Reintje de Vos (1 liedtekst) - lino: Rolf Janssen

Reintje de Vos

 

1) Reintje de Vos ging er dapper op los

Om een haan of een kipje op te sporen,

Hij had reeds zo lang gegaan, hij klaagde en hij morde

Toen er eensklaps een haan in de verte zijn kraaien liet horen.

 

Refrein: Dat is ons vosje, dat is een slimme vos

Wanneer hij vast ligt, breekt hij gewoonweg los,

Dat is die slimme klant, ontvluchtend met verstand

Dat is het wonder van ons vaderland.

 

2) En Reintje de Vos op een draf erop af

Maar wat viel het hem tegen,

Daar zat nu de haan, boven in een boom wat verdriet

Want klauteren kon vosje toch helemaal niet

Maar met listen was hij niet verlegen.

 

Refrein.

 

3) En haantje begon hij zo zacht, en

Hoe kunt ge bij nacht toch zo lieflijk zingen,

Ik kondig zei het haantje, den dag erdoor aan

Den dag riep de slimmerd hoe kan het bestaan,

Daar de nevelen ons nog omringen

Gij zijt thans een vogel van hogere rang, door uw gezang.

 

Refrein.

 

4) Kom naar beneden dat ik u bekijken kan

Prijzen en loven,

Hij vloog naar beneden en werd gepakt

Dat de vederen stoven,

Die gevleid had die had het voor waarheid genomen

En de haan was door het vosje bedrogen.

 

Refrein.

 

 

Mevrouw Schelle-Habraken uit Udenhout zong voor ons dit lied in 1977.

De muzieknoten zijn uitgeschreven van het eerste koeplet, de tekst van de andere koepletten is zeer corrupt!

Wie kent de originele versie?