Dierenliedjes - opgetekend door Ben Hartman

Zwaluw (liedtekst - geen notenschrift) - lino: Rolf Janssen

De trouwe zwaluw

 

1) Ik zit hier in ene droeve smart

Zonder enige hoop gevangen,

Ach, hoe klopt mijn jeugdig hart

Ik voel steeds mijn tranen springen.

Van de vrienden die ik heb bemind

Van alle zie ik mij begeven,

Want nu ik in ongeluk mij bevind

Is mij slechts een zwaluw mij trouw gebleven. (2x)

 

2) En in zo gure wintertijd

Heeft zij zich bij mij geborgen,

Zij heeft van mijn hart een nest bereid

Daar sliep zij zonder zorgen.

Iedere nacht bij de koude wind

Deed hare vlerken mij warmte geven,

Want nu ik in ongeluk mij bevind

Is mij slechts een zwaluw mij trouw gebleven. (2x)

 

3) En is de schone lente daar

Zie ik haar uit mijn huis verdwijnen,

Maar spoedig wordt ik haar gewaar

En keert weer als ik zit te kwijnen.

Als een zuster die ik bemin

Komt zij mij een bloem dan geven,

Van alle vrienden zie ik mij verlaten

Toch is mij een zwalum trouw gebleven,

Want nu ik in ongeluk mij bevind

Is mij slechts een zwaluw mij trouw gebleven.

 

4) Drie dagen wacht ik haar hier weer

En nog zie ik haar niet komen,

Misschien schoot een jager op haar neer

En heeft haar mij wreed ontnomen.

Indien ik haar niet weer zal zien

En zonder haar moet leven,

In de hemel vind ik haar misschien

De zwaluw die mij trouw is gebleven,

Want nu ik in ongeluk mij bevind

Is mij slechts een zwaluw mij trouw gebleven.

 

Deze tekst vonden we op een oud liedblad, zonder melodie-aanduiding.

Onder de titel: 'De trouwe zwaluw' staat: 'Chansonnette, voor te dragen op bruiloften en partijen'.

Opvallend is dat couplet een en twee, 8-regelig zijn en de laatste twee coupletten 10- regelig!

Ik heb daar geen verklaring voor!

Wellicht zijn er destijds bij het drukken van de tekst in het eerste en tweede couplet per abuis twee regels vergeten.