Een mooie ochtend in de verdronken polder

Joep Eijkens

 

 

 

 

Ik had gehoord dat het mooi moest zijn langs de Bandijk voorbij Werkendam. En dat er veel vogels zouden zitten, ja, je zou er zelfs met een beetje geluk een zeearend kunnen zien. Nou, dat geluk hadden wij niet, mijn neef Maarten Mandos en ik. Maar voor de rest klopte het wel.

Vroeger gingen we met een roeiboot de Biesbosch in, nu namen we de auto. Hoewel we tot voorbij het Biesbosch Museum kwamen, beperkten we ons voornamelijk tot het uitgestrekte nieuwe landschap dat ontstaan is na het onder water zetten van Polder Oude Hardenhoek. Bij de eerste stop

raakten we in gesprek met een vogelaar-fotograaf uit Geldrop die hier vaker kwam. Hij sloot niet uit dat we nog een visarend zouden zien en wenste ons een mooie dag.

Een paar honderd meter verderop stopten we opnieuw. Ditmaal bij een tamelijk ruig stukje natuur met oude fruitbomen die erop wezen dat hier vroeger een boerderij had gestaan. En met uitzicht op riet en een grote waterplas. Wat er allemaal niet zong, zwom en rondvloog! Van Cetti's zanger tot krakeend, van nachtegaal tot groenpootruiter.

En dan opeens hoorden we, heel ver weg, het zware 'pompende' geluid van een roerdomp. Hoe lang was dat voor mij geleden? Bijna vijftig jaar... Natuurlijk deed het me denken aan de winter van 1962 toen mijn vader en moeder bij het Galgeven een doodgevroren roerdomp vonden die nog jarenlang fraai opgezet op mijn kamer heeft gestaan. Vreemd om dat geluid na zoveel jaren weer te horen...

We aten onze boterham op een lage uitkijktoren die uitzicht bood op een soort meer. In het midden van de toren stond een ronde tafel waarop het hele omringende gebied zoals op Goodle Earth te zien was. Er lagen ook een stuk vis en losse schubben. Misschien wel lunchrestanten van een visarend. De vogel zelf zagen we niet. Maar wl kluten, bergeenden, visdiefjes, tureluurs en een boomvalk die ons tracteerde op een complete vliegshow. Het leek wel alsof hij diverse trucs uitprobeerde en er zelf van genoot hoe sierlijk en snel hij door het luchtruim kon vliegen.

Ja, het was een mooie dag.