Op de brug van Prinsenhoeven. (Brugwachtster Nicole Melis).