Op de filmset in de Vogeltjesbuurt (1)

Joep Eijkens

 

 

 

 

Een film maken vraagt geduld en gaat gepaard met wachten, heel lang wachten. Dat was afgelopen zaterdag ook te merken in de Vogeltjesbuurt waar een film werd opgenomen voor en door de bewoners. Aanleiding: de voorgenomen sloop en nieuwbouw van deze volkswijk in Tilburg-Zuid.

Drie perioden passeerden de revue. Eerst de jaren dertig, dan de jaren zeventig en tenslotte de eigen tijd. En steeds waren de spelers - bijna allemaal wijkbewoners - overeenkomstig gekleed en van passende rekwisieten voorzien.

Zo kon je wat de eerste periode betreft de melkboer langs zien komen met een kar getrokken door een hond, moest een veldwachterachtige figuur ( in brandweermantenue) achter een stel stropers aan en liep meneer pastoor nog te brevieren. En dat allemaal tegen de achtergrond van een levensgrote foto van een stel huizen uit die tijd. De jaren zeventig kwamen naar mijn idee minder duidelijk uit de verf al ontbraken de oldtimers en plateauzolen niet. Toen een wielerploegje onder luid gejuich van de bevolking de finish haalde, was er een uur of vijf verstreken sinds de eerste acteurs geschminkt werden en moest ik vanwege andere verplichtingen helaas vertrekken.

En die derde periode? Och, die had ik toch al redelijk goed gezien met al die toeschouwers die voor één dag in hun eigen film woonden? Ja, het was hier en daar wel wennen met al die aandacht van de media die er nog bijkwam. Maar zelf fotografeerden diverse bewoners ook lustig op los.

Voor Eigen weg selecteerde ik twee series. Deze eerste serie loopt ongeveer tot de jaren zeventig. Alsof het zo zijn moest, begon toen na somber weer en een malse regenbui de zon te schijnen, althans op de filmset.