In de fotostudio van 'Onzen Hond' in het Tilburgse Kromhoutpark, 
14 september 2008.

Joep Eijkens