Na de dood van frater Jo Huiskamp, verzamelaar van heiligen- en doodsprentjes.

Joep Eijkens