De poppen verlaten het Tilburgse poppenmuseum (1).

Joep Eijkens