De poppen verlaten het Tilburgse poppenmuseum (2).

Joep Eijkens