Tji tji - trurrrr - tje tje tje - wie skie

Joep Eijkens

 

 

Als ik aankom op het terrein van de N.R.C. Rottweiler Werkgroep Tilburg aan de Lage Wal langs de A 58, zitten de mannen al klaar tegenover hun kooitjes. Pardon, er zit ook een vrouw bij. En in de open kooitjes - niet te verwarren met glaskooien die gesloten zijn - hippen vinken op en neer, 32 in totaal deze keer. Allemaal doen ze voor anderhalve euro per vink mee aan de zangcompetitie die georganiseerd wordt door de Tilburgse vogelvereniging De Vink. Vroeger was het vinkenieren in Nederland verboden en moest menig Middenbrabantse vinkenier naar onze zuiderburen om mee te kunnen doen aan wedstrijden. Maar tegenwoordig is het ook hier legaal. Tot vreugde van De Vink die er al sinds zijn oprichting in 1937 voor geijverd heeft. (Men gaat overigens vanuit Tilburg en wijde omgeving nog vaak de grens over - ondermeer naar Mieke Pap in Poppel en naar de locatie Paloma).

(Lees verder onder de laatste foto).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vervolg tekst)

Voor een buitenstaander is het op zijn minst een merkwaardig gezicht. Maar duidelijk wordt wel dat de wedstrijd begint zo gauw een verderop in het weiland staande heer met zijn vlag gezwaaid heeft. Dan is het een uur lang luisteren en noteren hoeveel 'slagen' de vinken maken. En niet de eigenaar noteert, maar zijn buurman - om een zo eerlijk mogelijke uitslag te krijgen, begrijp ik. (Bij een wedstrijd met vinken in glaskooien hanteert men een speciale stok om de slagen op te schrijven, zodat de eigenaar het goed kan zien).

Niet alles wat een vink te berde brengt geldt als slag - verre van dat. "Geldige liedjes moeten altijd eindigen op WIE, voorafgegaan door minimaal een 2- lettergrepige zang", meldt desgevraagd Fraans Schelle die al eens drie jaar op een rij de beste vink had in de regio. En hij overhandigt het Algemeen Zangreglement wat me een stuk ingewikkelder lijkt dan de regels van het Europees Songfestival.

Walelied

'Alleen inheemse Vlaamse vinkenzang is geldig', begint het vier dichtbedrukte pagina's tellende document, 'deze wordt herkend aan de slotzang'. Ronduit politiek klinkt het volgende artikel: 'De laatste klankgroep WIE, als laatste lettergreep, mag gekoppeld zijn aan om het even welke lettergreep, uitgenomen aan een bestanddeel van de slotzang van het uitheemse of Walelied'.

Onnavolgbaar voor leken wordt het bij het hoofdstuk 'Onderdelen van een geldig vinkenlied'. Daar gaat het ondermeer over roulade, samengetrokken slotzang en een pink, een tjok, een grol en een steek. ( 'een strijdkreet die meestal getuigt van gramschap'). Een paar voorbeelden maken het iets duidelijker. Zoals: 'Tji tji - trurrrr - tje tje tje - wie skie is een ongeldig lied omdat het niet eindigt op /WIE'. (Zing het maar eens, dan kunt u het zich misschien beter voorstellen). En dan zijn we nog maar op pagina twee.

Maar laten we het reglement voor wat het is en laat ons luisteren. Dat viel nog niet mee. Een goeie wedstrijdvink haalt met gemak 400 geldige slagen per uur. Maar ditmaal hadden de zangvogels niet veel te melden, als ze al niet zwegen. "Het is de wind uit het oosten, het noordoosten", zei een van de vinkeniers. "Ja, de wind komt uit de kwaaie hoek", vulde een ander aan. Hoe dan ook, toen de man met de vlag voor de laatste keer gezwaaid had en de slagen waren geteld in het clublokaal van de bevriende hondenclub, kwamen Frank van Dongen en zijn vink Franky (130 slagen) als eerste uit de bus, gevolgd door Jack de Rooy met Dewi (84 slagen), Jacky van Spaandonk met Jacky 1 (67), Cor van de Korput met Willem (40), Cees de Jong met Bart (20), Jan Vermeulen met Vinka 2 (15), Jan Puyenbroek met J.B. (12), Jacky van Spaandonk met Jacky 2 (2) en Jan de Wilde wiens Jantje 2 ook niet verder kwam dan twee slagen. De vink Joske van Jan Doyar hield zijn bekje - en over de rest mogen we zwijgen.

Terugfietsend naar huis leek me de wind overigens eerder uit het westen te komen dan uit het oosten. En bij de Abcovenseweg zat menig vinkenmannetje uit volle borst te zingen. Maar ja, daar heb je misschien ook meer zin als je lekker vrij bent...