Kijken naar kunst en naar buiten in Westpoint, 13 november 2005. (1e serie).
Joep Eijkens