Kijken naar kunst en naar buiten in Westpoint, 
13 november 2005. (2e en laatste serie).
Joep Eijkens