In de kapel van de Visitatie te Tilburg, kort voor het afscheid van 
zuster Elisabeth van Dongen, kosteres.

Joep Eijkens