Anton Eijkens

Antonius Maria Eijkens (schrijversnaam Anton Eijkens) werd op 17 september 1920 te Tilburg geboren. Na zijn eindexamen gymnasium alpha aan het St. Odulphuslyceum, trad hij in 1938 in dienst bij Bureau van Spaendonck. Hier was hij tot 1984 werkzaam, onder meer als secretaris van diverse werkgeversorganisaties en directeur van de Sector Secretariaten. 
Anton Eijkens behoorde in de jaren dertig tot de katholieke Brabantse jongeren die aansluiting vonden bij de Brabantia Nostra-traditie. 

Hij publiceerde diverse verhalen en gedichten 
in de bladen Brabantia Nostra en Edele Brabant
Van Brabantia Nostra, waar hij redacteur 
van was, wilde hij een zuiver literair tijdschrift 
maken. Van 1946-1950 zat hij in de redactie van Edele Brabant, een 'gezinsblad' dat het gedachtengoed van Brabantia Nostra probeerde te populariseren. 

Samen met onder anderen Jan Naaijkens werkte hij in 1948 mee aan het 'Brabants Halfuur' voor de KRO-radio. Verhalen van hem werden gebundeld in Rond de toren (Tilburg, Nederland's Boekhuis/Antwerpen, Vlaamsche Boekcentrale, 1946) en in De sprookjeshoorn (Tilburg, Nederland's Boekhuis/Antwerpen, Vlaamsche Boekcentrale, 1946), een bewerking van een aantal sprookjes uit verschillende landen.  Een in 1946 getekend portret van
Anton Eijkens, door Frans Mandos

In 1946 werd zijn gedichtenbundel Een handvol verzen (Tilburg) uitgegeven. Bij het afscheid van burgemeester mr. J.C.A.M. van de Mortel in 1946, schreef hij het gedenkboek Rijmkroniek van Tilburg, het hart van Brabant, dat geheel door Kees Mandos werd gekalligrafeerd. In hetzelfde productieve jaar 1946 publiceerde hij verder nog Kruis en Ploeg, openluchtspel bij het 50-jarig bestaan van de NCB (een coproductie met Jan Naaijkens), De dorpstoren, luisterspel voor de KRO, het korte verhaal Herodes Antipas dat in Het Huis met de Elf Kamers (Helmond, z.j.) werd opgenomen, en ten slotte het gedenkboek Wol, een verhaal van werkelijkheid en fantasie (Tilburg). 

Andere gedenkboeken van zijn hand zijn 75 jaar bouwen. Van ambacht tot industrie. N.V. Internationale Bouwcompagnie v/h fa. H. van Heeswijk te Best, 1889-1964 (met foto's van Cas Oorthuys en illustraties van Frans Mandos), Meesterlijke Momenten. Bureau van Spaendonck en mr. Barend Jan van Spaendonck, 1950-1987, en Kroniek van de parochie O.L. Vrouw van Lourdes (Koningshoeven) (Tilburg, Parochie O.L. Vrouw van Lourdes) ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de nieuwe kerk van de parochie. In 1978 werd de publicatie Keur uit de liederen van Toon Eijkens zoals hij ze bracht bij feestelijke gelegenheden van het Bureau van Spaendonck uitgebracht.

Bronnen: Regionaal Historisch Centrum Tilburg, bevolkingsregister Tilburg 1921/1939, gezinskaart 52/146; dr. H. Kapteijns, 'Letteren in Noord-Brabant. Een eeuwoverzicht', in: Het Nieuwe Brabant, III ('s-Hertogenbosch, 1955), p. 260; Nieuwsblad van het Zuiden van 15-1-1964; Anton van Oirschot (red.),  Enyclopedie Noord-Brabant
1 (Baarn, 1985), p. 395; dr. J.L.G. van Oudheusden, Brabantia Nostra een gewestelijke beweging voor fierheid en 'schoner' leven 1935-1951 (Tilburg, 1990), p. 223, 331, 339, 343, 345, 348 en 350.

Uit: Ronald Peeters, De Paap van Gramschap. 
Vier eeuwenschrijven en drukken in Tilburg
(Tilburg, 1992), p. 57-58.