Foto:  
Han van Meegeren

PoŽzie op Straat - Den Bosch

Auteur: Anonieme dichter 14e eeuw

Plaats: hoek Mgr. Prinsenstraat en HinthamerstraatDe stichting had het gedicht aangetroffen in het boek Eros op den Parnassus, minnepoŽzie uit alle tijden, verzameld door  dichter en criticus Victor E.van Vriesland (1892-1974), in 1945 uitgegeven door Uitgeverij Contact, Amsterdam.