De Heilige Isidorus van Mardrid
door: Thea van Blitterswijk

 

Onder deze naam zijn ons twee grote heiligen bekend: Isidor van Madrid en Isidorus van Sevilla. De eerste is een belangrijke bisschop die leefde in de zevende eeuw. Hij bracht de kennis die op dat moment in de kerk beschikbaar was, zoals de filosofie en de leer van de kerkvaders, bij elkaar in een groot standaardwerk. Dit werk wordt wel gezien als de eerste encyclopedie. Een echte communicatiebisschop dus. Om die reden wordt hij de laatste jaren ook wel gezien als de beschermheilige van de digitale snelweg. De heilige Isidor van Madrid is daarmee de patroon van het internet geworden.

Toch is het niet deze grote bisschop en kerkleraar die te vinden is op de gevels van onze Brabantse woningen. Dan gaat het in de meeste gevallen om Isidorus van Sevilla, bijgenaamd de boer. Rond 1070 kwam hij, net als zijn vader, in dienst van een grootgrondbezitter in de buurt van Madrid. Zijn ouders waren arm en er moest heel hard op het land gewerkt worden om aan de kost te komen. Een studie zat er voor de kinderen van het gezin niet in. Isidor de landarbeider trouwde met een boerendochter (Santa Maria de la Cabeza, zij wordt dus ook als heilige vereerd). Een van de kinderen die zij samen kregen stierf al heel jong en voor Isidor en Maria was dat aanleiding om een diep religieus leven te gaan leiden. Hun grote aandacht voor het gebed wekte de woede op van de knechten die hierover de nodige roddels verspreidden. Toen de grootgrondbezitter hiervan hoorde stapte deze op het huisje van het echtpaar af. Vanachter een muurtje was hij getuige van een wonder. In de tijd die Isidorus nodig had voor het gebed nam een engel het werk aan de ploeg van hem over. Een ander wonder vertelt over een bronnetje dat Isidorus op het land liet ontspringen.

De boer bleef kalm onder alle aandacht die op hem en zijn vrouw werd gericht. Meer en meer werden zij gezien als heiligen. Alles wat zij kregen en hadden gaven zij weg aan de armen.

In het jaar 1130 overleed Isidorus, door het volk als heilige vereert. Maar het duurde nog 500 jaar tot hij ook door de kerk heilig werd verklaard. Maar toen was hij voor de boeren van heel katholiek Europa een belangrijke heilige.

 

Feestdag: 15 mei, in Madrid een vrije dag.  (soms 10 mei)

 

Afgebeeld     Afgebeeld: als een Spaanse boer met landbouwwerktuigen, met ossenkar, vruchten van het land, korenschoof, kruisbeeld of rozenkrans. Hij gaat gekleed in eenvoudige boerendracht, soms samen met zijn vrouw.

 

Patroon:       Patroon: arbeiders en boeren. Patroon van de NCB, de Noord Brabantse Boerenorganisatie. Wordt aangeroepen tegen droogte en voor een goede oogst. Patroon van boerengilden en melkfabrieken in Noord-Brabant.