De Heilige Florian
door: Thea van Blitterswijk

 

Sint Florian wordt tot op de dag van vandaag, vooral in de streken van Oostenrijk, Beieren, het oosten van Duitsland, Tsjechi en Polen vereerd als martelaar en patroonheilige van de brandweer en beschermheilige tegen brandgevaar.

Volgens de legende was Florianus een Romeinse militair met een hoge functie onder Aquilinus die stadhouder was in de streken van het huidige Oostenrijk. Keizer Diokletianus regeerde in die tijden rond de wisseling van de derde en de vierde eeuw. Rond het jaar 303 zette deze keizer belangrijke christenvervolgingen in. Florianus, die zich had bekeerd tot het christendom weigerde de verplichte offers aan de Romeinse goden te brengen. Ontslag uit het Romeinse leger was de straf die volgde en hij vertrok naar Sankt Polten. Toen een nieuw bevel kwam dat de hele bevolking dwong om de Romeinse godenverering aan te nemen, weigerde Florianus opnieuw.

De oudst bekende handschriften die het leven van Sint Florian beschrijven zijn van 450 jaar na zijn dood. Daarin wordt verteld hoe Florianus het opnam voor 40 jonge mannen die waren gearresteerd. Zij zouden gemarteld worden om te laten zien hoe het af zou lopen met mensen die het Romeinse geloof niet zouden aannemen. Hij vertrok naar Lorch om daar met het militair gezag te gaan praten. Daar aangekomen stuitte hij op een brug op een groep militairen die christenen aan het opsporen waren. Onmiddellijk werd hij als christen bekend en gevangengenomen. De stadhouder probeerde hem over te halen, maar Florian bleef hardnekkig zijn geloof belijden. De folteringen die volgden leken hem alleen maar te sterken in zijn geloof. Op 4 mei 304 werd hij, met een zware molensteen om de nek, de rivier in geworpen. Op het moment dat het lichaam in het water viel, werd de rivier wild en wierp een grote golf het lichaam op een uitstekende rots. Een adelaar kwam aangevlogen en beschermde het lichaam met zijn grote vleugels. Het lichaam wordt begraven door een vrome vrouw die in een visioen de plaats ziet waar Florian is aangespoeld. Onderweg naar die plaats ontspringt een bron als de vrouw vurig bidt om water voor haar dorstige ossen.

Op verschillende plaatsen in Europa, van Krakau tot Rome, eist men op de resten van Sint Florian in bezit te hebben.

Feestdag:  4 mei

Afbeelding: als Romeins soldaat met een vaan in de hand. In de andere hand een klein watervat waarmee hij water uitgiet over een brandende stad of huis.

Patroon:  Polen, Bologna, Krakau, bierbrouwers, brandweer, pottenbakkers en schoorsteenvegers. Beschermt tegen brandwonden, onvruchtbaarheid, watersnood, en nog veel meer.