Andel

Adres: Romboutstoren, Hoofdgraaf 6 in Neer-Andel

Gebouwd: tweede helft 14e eeuw

Eenzaam sinds: midden van 19e eeuw

Eenzaam waarom: sloop van de kerk

Bouw: Deze laatgotische kerk gebouwd door de katholieke gemeenschap bestaat uit drie geledingen met spitsboognissen. Op de toren staat een ranke achtkantige bakstenen spits.

Restauratie: de toren is gerestaureerd in 1954

Bijzonderheden:
- De toren van Andel is de enige nog bestaande toren in Brabant met een bakstenen spits. De andere stond in Alphen, maar is opgeblazen door de Duitse bezetter.
- In de kerkruļne ligt de grafsteen van Jan Claesen, zie ook de bomenrubriek op CuBra.


De grafsteen van Jan Claesen: Hier leyt bergraven....


Deze foto heb ik gemaakt in juli 2003. Rechts op de foto is nog de grote boom te zien die in het voorjaar van 2005 gekapt is.