Steensel

Adres: Kerkdreef in Stiphout

Gebouwd: eind 14e eeuw

'Eenzaam sinds': 1933

Eenzaam waarom: Van 1648 tot 1798 was de kerk zoals de meeste in Brabant in handen van de gereformeerde gemeenschap. De vervallen kerk werd in 1821 door een verkleinde versie vervangen. Deze kerk is heeft maar dienst gedaan tot 1933. Toen werd op enige afstand een nieuwe kerk gebouwd. De toren is blijven staan.

Bouw: Drie geledingen zonder steunberen maar wel met een traptoren.

Bijzonderheden: In de toren hangt een klok uit 1495, die gegoten is door een klokkengieter uit Hoogeloon. Deze klok heeft als opschrift:

Lucia is mynen naem

myb geluyt is gode bequaem

so verre als men my zal horen

wilt Got bewaeren overal

Wouter Laelwas heeft my gemaek int jaer MCCCCXCV
doen waren kerckmeester Peter van den Bersse ende dierle verdone.

'Lucia'in bovenstaand opschrift slaat op de verering van de heilige Lucia in Steensel sinds de 16e eeuw. Steensel wist een botfragment van deze Lucia te bemachtigen, waarna de bedevaartgangers richting deze Zaligheid trokken.
Rond 1945 adverteerde een caféhouder uit Steensel met de volgende tekst:

'Pluk vruchten van Uw werk
Ga bij St. Lucia ter kerk
Komt U daar vandaan
Leg dan bij Sjef de Jood eens aan'.


Slordig werk op het kerkhof


Een kijkje door het sleutelgat roept vragen op!De achtergevel van de nieuwe kerk