het hagelkruis van Aarle-Rixtel

In de velden net buiten Aarle-Rixtel staat het waarschijnlijk oudste bewaard gebleven hagelkruis van Nederland..

Het is moeilijk de exacte betekenis van een hagelkruis te ontdekken. Verhalen gaan dat in de heidense tijd men grote vrees had voor kruispunten. Hier zouden slechte geesten huizen.
Het christendom zou deze heidense angsten in hebben willen kapselen door op die plaatsen hagelkruisen te zetten. Buiten de bescherming tegen boze invloeden boden zij bescherming tegen onweer en hagelschade. Op veel plaatsen in ons land moeten ze gestaan hebben. Hier en daar zijn ze ook nu nog te vinden al zijn het vaak exemplaren die in de loop der eeuwen vervangen zijn door een nieuwe. Het hardstenen kruis in Aarle-Rixtel is wel een oorspronkelijk exemplaar. Het kruis is gesierd met een zeer rudimentaire Christus en de letters INRI. Reeds in 1419 schijnt dit kruis beschreven te zijn, vermoedelijk is het dus al ouder. Heel bijzonder. Rond 1910 is er een hek rond geplaatst ter bescherming. 

Han van Meegeren