De tankval bij Lage Zwaluwe

Veel meer dan die ene zin die mij deed besluiten er naar op zoek te gaan heb ik er niet over gevonden. Deze zin stond in het boek 'Monumenten in Nederland - Noord-Brabant' en luidde: Ten westen van het dorp - langs de Reedijk, de Dirk de Botsdijk en de Zwaluwse dijk - liggen betonnen tankvallen uit omstreeks 1940.

En inderdaad zijn de restanten van deze val duidelijk te zien. Ze variëren van grote betonblokken met een meter ruimte ertussen tot een gesloten betonnen muur en van omhoog staande ijzeren staven tot kleine betonnen piramides.
Een man die ik daar sprak, die de oorlog nog net meegemaakt had, wist zich te herinneren dat het vroeger een aangesloten geheel was, logisch anders zou het niet effectief zijn, en dat er dus door de jaren veel verdwenen is.

Een jaartal op een van de betonblokken geeft aan 8-11-1944, maar of dat terzakendoende is weet ik niet.

Weet iemand meer over deze tankval, dan hoor ik het graag.

Han van Meegeren


- Aanvulling april 2007: Onderstaande aanvullende informatie kreeg ik opgestuurd van David Ross van Forten en vestingen Noord- Brabant: zie ook: www.forten-brabant.nl

Deze tankvallen maakten deel uit van de Stützpunktgruppe Moerdijk. Deze
werd aangelegd om de Moerdijkbruggen te beschermen. Zowel aan de
noordzijde als aan de zuidzijde van de bruggen werd een aantal bunkers
aangelegd. Enkele van deze bunkers zijn nog aanwezig (waaronder één
vlakbij, waar de spoorbaan de dijk langs het Hollands Diep kruist).
Verder werd er aan de zuidzijde van de bruggen in een halve cirkel van
Moerdijk tot aan Lage Zwaluwe een tankgracht en inundaties aangelegd.

Op plaatsen waar wegen deze tankgracht doorsneden werden de hindernissen
aangelegd. Deze hindernissen dateren dus niet uit 1940 zoals te lezen is
in jou verhaal maar zijn van een wat latere datum. Wanneer ze precies
aangelegd zijn weet ik echter niet. Deze verwarring komt waarschijnlijk
voort uit het feit dat het Nederlandse leger in 1939-1940 ook bezig
geweest is met een verdediging rond de Moerdijk. Alleen was deze in mei
1940 nog niet gereed.

Bij de versperring langs het Hollands Diep (die met de ijzeren staven die
uit het beton steken) liggen een aantal tetraëders die waarschijnlijk
uit deze periode stammen.

Het jaartal 8-11-1944 duidt op de datum dat de Poolse troepen Moerdijk
en omgeving bevrijd hebben. Opvallend zijn de letters PL en het embleem
achter deze datum. Het embleem is namelijk dat van de Poolse
pantsertroepen die Moerdijk bevrijd hebben. Het is alleen niet duidelijk
wanneer de tekst aangebracht is.

Met vriendelijke groet,David Ross
Forten en Vestingen Noord-BrabantWaar de val over de dijk gaat is het een betonnen laag met daarin de restanten van wat eens ijzeren staven waren. Deze zijn er later afgeslepen en staan alleen nog aan de andere kant van de dijk.


Enkele ijzeren staven die nog resten.


In de Nieuwe Waterweg eindigt de val.