De Aabe-fabriek in Tilburg

In de jaren 50 had bijna elke auto een wollen plaid in de auto, bij voorkeur eentje van Aabe.
Aabe, voluit ' De Koninklijke AaBe wollen stoffen en dekenfabrieken', was voortgekomen uit Beka en bestond vanaf 1816. In de topdagen had de fabriek zo'n 1250 werknemers in dienst.
In Tilburg waren er tal van textielfabrieken. In de jaren '50 werd de stad gepromoot als ' Tilburg Wolstad. Door de jaren heen sloten er steeds meer bedrijven de deuren.
Na het oprichten van de EEG in 1957 nam de handel binnen Europa toe en verdwenen er allerlei handelsbelemmeringen. Ook van buiten Europa nam de concurrentie toe.
De geïndustrialiseerde landen kregen te maken met invoer van goedkope textiel uit ontwikkelingslanden.
Reorganisaties, overnames en fusies konden het tij niet keren: de meeste textielfabrieken hielden er in de jaren '60 en '70 mee op. Fabrieken gingen dicht, machines werden verkocht of verschroot, en arbeiders verloren hun baan.
Bij sommige grote fabrieken, zoals Van Heek & Co. in Enschede, stonden in één klap 2000 mensen op straat. Aabe kon echter het hoofd vrij lang boven water houden. Gedurende de jaren '80 en '90 hadden zij zich gespecialiseerd in het fabriceren van technische meubelstof en brandwerend textiel voor de luchtvaart.
In 1996 ging Aabe failliet.
Er werd een doorstart gemaakt onder de naam Aabe Textiles BV, maar ook dit bedrijf ging september 2008 failliet.
De aanslag in New York in 2001 op de Twin Towers had uiteindelijk ook voor de doorgestarte Aabe financiële consequenties.

Bart de Visser

 Oude advertentie


Oud uithangbord


Oude factuur