Parva Domus in Vught

Vele jaren heb ik, net als de meeste inwoners van Vught, langs zijn leegstaande Parva Domus gefietst. Het pand geraakte steeds verder in verval, aanvankelijk zat er nog glas in en was het ingericht (in mijn gedachten?). Achter het hek stond ook nog heel lang een lichtreclame van AGFA Gevaert, ook in een verregaande staat van ontbinding. Steeds heb ik gedacht dat daar ooit een fotowinkel gevestigd was. In stoute dromen heb ik het bord er vele malen afgeschroefd om het mee te nemen naar mijn zolderkamertje. Mijn fascinatie voor het fotograferen van oude huizen en gebouwen leidde natuurlijk snel tot het maken van enkele foto's. Deze beelden zijn gemaakt in 1993 kort voor de sloop. Mijn angst om nogmaals in de kraag gegrepen te worden door Marggraff zat er klaarblijkelijk nog in, ik heb alleen foto's direct vanaf de weg durven maken.

Als kind was ik al eens tegen de heer Marggraff aangelopen. Dat was toen ik onschuldig beukennootjes aan het zoeken was op zijn lommerrijke oprijlaan aan de Taalstraat in Vught. Hij wist me de schrik op het lijf te jagen en trok me aan de oren mee om me te overtuigen dat het onrechtmatig toe-eigenen van zijn beukennootjes niet door de beugel kon. Met naam en toenaam diende ik mijn vriendjes, wie wel op tijd een veilig heenkomen gevonden hadden, te noemen wiens namen hij dan ook opschreef in een boekje.  Toen ik veilig thuisgekomen was en mijn vriendjes vertelde wat mij overkomen was, kreeg ik vervolgens ook van hun vader op mijn donder: waarom had ik hun naam en adres doorgegeven? Je snapt, die Marggraff was voor mij een gevaarlijk man geworden.

Patrick Lijdsman

Parva Domus

Parva Domus (klein huis) is een wel erg protserige naam voor de grote villa die ooit aan de Taalstraat in Vught stond. De oorspronkelijke naam van deze in 1620 gebouwde villa voor de adellijke familie van der Stegen was Domus Rosalia maar in de volksmond heette het  'den prince van Oranje', omdat van der Stegen de jonge secretaris was van Willem van Oranje. In de opvolgende eeuwen is het een tijdlang een herberg geweest en later opgesplitst in twee afzonderlijke woningen. Parva Domus heeft zijn laatste jaren doorgemaakt als bezit van Ewald Marggraff, die het pand zo heeft laten vervallen dat afbraak de best haalbare optie bleek.
Han van Meegeren


Foto uit 1915 van Parva Domus

Bronnen:
- Wikipedia
- Vught, onvoltooid verleden, 'Het landgoed Zionsburg en zijn eigenaren;', Mieke Kolster en Han Peek.