CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
SPECIAAL

PRINT

Pierre van Beek - Heemkunde-artikelen

 redactie: Ben van de Pol

 

Moderne techniek in stilte van eenzame bossen

Het Nieuwsblad van het Zuiden - maandag 20 mei 1968

Waar natuur en moderne techniek onharmonisch samengaan, kan men zien op onderstaande foto. Zij brengt een deel van het station van de hogedrukleiding van de Nederlandse Gasunie daar waar deze leiding ten zuiden van Esbeek de Belgische grens passeert. Het met hoog gaas afgemaakte station ligt op de plaats, waar zich vele jaren geleden het grenskantoor bevond, daterend uit de tijd, dat er nog een stoomtram reed van Tilburg via Goirle, Hilvarenbeek en Esbeek door de toenmalige Aalster Heide en de Aalster Duinen naar de verlatenheid van dit grensgebied. Daar "in de wildernis" gaf deze Hollandse tram aansluiting op de Belgische, die via Poppel de verbinding met Turnhout onderhield. Sinds het verdwijnen van de tram was dit gebied teruggezonken in een grootse verlatenheid van zand, bos en heide, maar de voormalige trambaan bleef zonder rails als weinig gebruikt zandpad bestaan. De herinnering eraan leefde ook voort in een weg te Esbeek, die nog de naam van Trambaan draagt.

Toen is de Gasunie verschenen. Langs de oude trambaan heeft ze door de bossen van de voormalige Oranjebond en het uiterste einde van de bezittingen van de heer R. van Puijenbroek uit Goirle haar buisleiding getrokken, die echter niet naar Poppel gaat, maar bij het passeren van de Belgische grens een "knik" naar links maakt om weer dwars door de bossen heen in de richting Arendonk te ploegen. Dit alles is wel gegaan ten koste van een stuk natuurschoon. Slechts door de enkele meters brede zandweg langs de grens, die hier in een liniaalrechte lijn vanaf grenspaal 209 bij het Roovertse bruggetje naar paal 208 op Thulder loopt, bevindt zich op Belgisch gebied een tweede gasstation, dat uiterlijk veel overeenkomst met het Nederlandse vertoont. Het betekent een vreemde gewaarwording hier in de uitgestrektheid van de bossen plotseling met de neus gedrukt te worden op verworvenheden van de moderne techniek en economie.

Er is wel veel veranderd sinds het stoomtrammetje hier amechtig naar zijn eindpunt pufte en er reizigers overstapten om zich van het ene land naar het andere te begeven, na de douanecontrole te zijn gepasseerd! Grote letters op de omheining roepen u toe: "Verboden toegang. Hogedrukgasleidingen. Roken en open vuur verboden. Explosiegevaar." Een nog vreemdere gewaarwording ondergaat ge hier des avonds, want dan stralen deze complexen in het op verre afstand tegen de nachtelijke hemel zichtbare licht van schijnwerpers. De aanleg van het station is ook aanleiding voor de totstandkoming van een nieuwe weg geweest. Hij loopt vanaf Thulder over de oude Roovertse Baan. Dit betekent, dat men de gasstations "in de wildernis" vanaf Tilburg over steeds goedverharde wegen kan bereiken. Er komt geen metertje zandweg aan te pas!

 

PIERRE VAN BEEK