CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
SPECIAAL

PRINT

Pierre van Beek - Heemkunde-artikelen

 redactie: Ben van de Pol

 

Ook Oirschot in oude ansichten

Het Nieuwsblad van het Zuiden - donderdag 1 april 1971

 

Nu ook Oirschot in oude ansichten! Dat Oer-Kempische dorp met zijn beschermde dorpskern en oude sfeer, niet alleen op het Marktplein maar ook hier en daar in typische straatjes. Het moet voor de samenstellers wel een hele toer geweest zijn om van de meer dan duizend ansichten, waarover de gemeente beschikt, er een tachtigtal van tachtig tot twintig jaar geleden uit te zoeken. Oirschot is bovendien zó rijk aan historie, dat de samenstellers zich in hun inleiding niet eens aan een beknopte samenvatting gewaagd hebben. We hebben daar begrip voor want ze zou altijd onbevredigend gebleven zijn om het vele, dat moest worden weggelaten. Men heeft dit gemis echter enigermate ondervangen door de afbeeldingen met - naar verhouding - veel tekst de wereld in te sturen.

 

Veel namen

Dit boekje onderscheidt zich van zijn soortgenoten echter vooral daardoor, dat er merkwaardig veel namen van op de afbeeldingen voorkomende personen vermeld worden. Zo in het genre van: "Rechts herenhuis met kantoor van notaris Mertens omstreeks 1910. Het kind in de deur is Tom Mertens, het zoontje van de notaris (later priester gewijd en thans wonend te Parijs). Op de fiets de notarisklerk-afhanger Antoon Bogmans." Op die manier gaat het bij bijna elke foto en zo wordt het alles bij elkaar een gezellig Oirschots onderonsje met o.a. een kerk vol boerinnen met Meijerijsche pofmutsen en een parade van, deels voorbije en deels nog levende, geslachten. Al die jeugdkonterfeitsels uit lang vervlogen dagen zullen in de Oirschotse gemeenschap wel heel wat praatstof opleveren.

Maar ook de niet-inheemse zal niet ontkomen aan de romantische sfeer van dit grote Brabantse dorp. Wellicht beklaagt hij zich over een te late geboorte omdat er wel een en ander verdwenen is naast veel, dat behouden werd. Daar zijn de majestueuze kapittelkerk, de duizendjarige kapel op het Vrijthof, het unieke raadhuis met zijn gewelven, oude geveltjes om het marktveld, rustieke boerderijen, veel natuurschoon en ook al weer oude kapelletjes. Daar tussendoor stuit ge nog voortdurend op allerlei ontdekkingen ook als ge meende Oirschot toch wel te kennen! Gezien het feit, dat we hier met oude ansichtkaarten te maken hebben, variëren de reprodukties van vrij bevredigend tot zeer goed. Tussen al deze springt naar voren een fijne tekening of gravure van het oude raadhuis en zijn omgeving naar een schets uit het jaar 1798.

Van de afname van het boekje zal het afhangen of er nog een tweede over deze gemeente komt. Materiaal hebben ze in Oirschot genoeg. En de uitgever wil ook wel! Hopelijk lukt ook dat!

 

PIERRE VAN BEEK

 

 

"Oirschot in oude ansichten", op verzoek van het gemeentebestuur samengesteld door P.W.G. Bogmans, A.E.M. van Esch, W. Hobbelen, C.J. van Kempen, W. Klaassen, A.J. van Leuven, Th.A. van de Loo.

Uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel.