INHOUD DAMEN
HOME
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

Print pagina

Willy Damen


Ons Jeroenneke


Hij staot nog steeds op de mert as un eregast

m in zun hand, un palet en un schilderkwast

Mar zijn we wel goed ingelicht

over utgeen hij allemaol heet verricht?

Wete we eigelek wel om wie ut gaot

en waorom det-tur un standbild van um staot?

Ik moet toegeve, det over zun leve

mar weineg gegevens zijn deurgegeve.

Over zun geboortejaor 1453, moete we gisse

omdet we de juiste datum misse.

Zun naom, waormee hij roem dee blaoke,

waar toen nog, Jeroen van Aecke.

Zun vaoder waar schilder en glaozenier

en werrekte aon de Sint Jan m veul plezier.

Allaert de Hameel waar toen de grote man

en de veurnaomste bouwmeester van de Sint Jan.

D waar veur onze Jeroen unne tijdgenoot

mar ok zunne bewonderaor, die veul vriendschap bood.

Nie bekend is, van wie hij ut verreve heet geleerd

omdet de hele familie ut penseeltje heet gehanteerd.

Jeroen dee efkes m verreve ophouwe

toen hij m Aleyt van Meervenne gong trouwe.

D waar un meske die hij liefdevol dee beminne

en wiens vaoder mr grond had, dan ie kos ontginne.

Daorom gaf hij aon zun dochter, die tege Jeroen "Ja" zee,

as bruidschat un stukske van dieje grond mee.

Jeroen had helemaol gin bezwaor tege d "geve"

want nouw kos-ie as un welgestelde man leve.

Hij waar zun veertegste al gepasseerd

toen-ie as lid van de Zwaonebroederschap wier geregestreerd.

Ge wit wel, d is dieje Broederschap van Onze Lieve Vrouwe,

waor Jeroenneke toen ok al veul van dee houwe.

As kunstenaor werrekte hij m de Broederschap goed saome

en-maokte ontwerrepe veur gebrandschilderde raome.

Ok panele veur ut altaor en ut bildhouwwerrek,

veur de Mariakapel in de grote kerrek.

Alle zunne kunstzinnegheid had-ie daor aon gegeve

mar ze hebbe de bildesturrem in 1566 nie kunne overleve.

Hij had ondertusse unne grote naom opgebouwd

en iedereen waar m zunne schilderkunst vertrouwd .

Zellefs de Franse Koning had eerbied veur zun penseel

en liet um verreve, "ut laoste oordeel" .

Ondanks det-tie naor nog meer kunst dee streve,

kwaamp op 9 augustus 1516, un end aon zun leve.

Vermoedelek heet Jeroen gin keinder gehad,

ik denk, det-ie daor ginne tijd veur bezat.

Want alle visioene die hij wist te verzinne,

legde hij vast op ut linne.

Hij waar beslist

in ut schildere, un realist.

Ut gewone vollek koos hij as onderwerrep

en tekende hen af, ondeugend en scherrep.

In zun werrek waar-ie helemaol nie verlege

want alles w God verbooie had, kwaampde tege.

Boosaordeg, dierlek en verdorreveheid

en veul boerebedrog en dwaosheid.

De zeve hoofdzonde, wreedheid, leedvermaok en huichelerij,

spot, sadisme en haot. Dit alles schilderde hij.

Om al zun werrek op te noeme, is gin beginne aon,

beter is, daorveur naor un museum te gaon.

Daor kunde zun werrek zien, we'k un bietje heb beschreve

en konstatere, de'k nie heb overdreve.

Hij maokte Den Bosch ok un bietje beroemd

omdet-ie zun eige naor onze stad heet genoemd.

We kunne gerust groots op um gaon

en zun standbildje op de mert laote staon.

Laote we ons Jeroenneke mar in ere houwe

en hem as unne grote Bosschenaor beschouwe.