INHOUD DAMEN
HOME
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

Print pagina

Willy Damen


De brug mee jaortalle


M veul haost wor meestalover de Wilhelminabrug gegaon

omdet nog gauw un bodschap moet worre gedaon.

Soms wor-dur over gerend, richting station,

omdet de trein al klaor staot op ut perron.

Ut zijn dur mar weineg die w tijd doen spandere

om aon de weet te komme, we deze brug ons doe lere.

En d is toch hl w, want aon de Wilhelminabrug,

veinde de geschiedenes van Den Bosch trug.

Deze brug, die over de Dommel leed,

kwaamp in 1954 gereed.

Zunne veurganger waar deur ut oorlogsgeweld

onherstelbaor geveld.

Twee pileire wiere aon de brug gebouwd

waorop de geschiedenes van onze stad is uitgehouwd.

Frans van de Burgt hakte dur lusteg op los

en beitelde zurregvuldeg ut verleeje van Den Bosch.

As ge dur us w tijd veur uit wil trekke

zulde de volgende jaortalle op de pileire ontdekke :

 

1185

De wete de meeste wellicht

want toen wier Den Bosch gesticht .

 

1228

Omdet Den Bosch altijd w heet gehad,

kwaampe toen de "Minderbroeders"' in onze stad .

 

1318

In d jaor is ut gebeurd,

det ut reglement van de Broederschap wier goed gekeurd.

 

1380

Ut bild van de Zoete Lieve Vrouw, det-um waar gesmeerd,

is toen weer in de Sint Jan truggekeerd.

 

1406

Hertog Antonie, n van de groothede die Den Bosch heet gehad,

dee toen zun blije inkomste in onze stad.

 

1423

Vol m planne en m plezier,

kwaampe de Broeders van ut Gemene Leve naor hier.

 

1463

Un grote stadsbrand had Den Bosch verrast

en hl veul gebouwkes ver-ast.

 

1484

Ut 14e Kapittel der Ridders van ut Gulde Vlies wier gehouwe,

deur Keizer Maximiliaan, in de Sint Janskerrekgebouwe.

 

En as ge oew kennis nog mr wil verrijke,

moete efkes oversteke en op dieje andere pileir gaon kijke.

 

1559

Den Bosch wier toen Bisschopstad

en Sonnius waar dun rste Bisschop die onze stad heet gehad.

 

1566

Ellek bildje, ut waar binnen enkele daoge gebeurd,

wiere deur de Bildesturrum van de mure gesleurd.

 

1629

Frederik Hendrik kwaamp, niemand kos-um d belette,

in d jaor onze stad bezette.

 

1741

Den Bosch wouw un weg naor Luik legge en ok betaole,

ut is alleneg jammer, det ze Luik nooit deeje haole.

 

1798

Noord Brabant hield op as "Gerealiteitsland" te bestaon

en moes vort onder de Bataofse Republiek deur gaon.

 

1810

Napoleon kwaamp en gaf aon de kathelieke hl rojaol,

de Catharinakerrek en de Sint Janskathedraol.

 

1879

Opnieuw zat Den Bosch in de boot,

want ut wier getroffe deur un waotersnood.

 

1944

Nao veul ellende en lije,

kwaampe de Geallieerde onze stad bevrije.

 

As ge hier serieus bij stil bent blijve staon

zulde niemeer zo hard over deze brug hene gaon.

Ge lopt immers zo-mar-nie over un brug van steen,

mar dwars deur onze geschiedenes heen.

Ut is hl wijs gewist, dit hier te demestrere,

omdet dur daogeleks veul mense langs paradere.

Kort gezeed, en de is eerleke praot,

deze brug is un geschiedenesbuukske, midde op de straot.