INHOUD VAGEVUUR
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

HET MUSEUM VAN HET VAGEVUUR (piccolo museo del Purgatorio) is gevestigd in de kerk van hetSacro Cuore in Prati, Lungotevere Prati 12, in Rome.

HET MUSEUM VAN HET VAGEVUUR IN ROME

FOTO'S: ROB VAN DER WESTERLAKEN: 8 FOTO'S

1 - De oprichter van het museum: Victor JouŽt. Plaquette in de kerk van het Museum.

De kerk van het Heilig Hart langs de Tiber in Prati, Rome, waarin zich het kleine museum bevindt.

Het complete museum, een vitrine met een vijftiental bewijzen van sporen die werden nagelaten door verstorvenen toen zij uit het Vagevuur terugkeerden naar de aarde om hun verlossing af te smeken.

Op 21 juni 1789 verscheen mevrouw Leleux in Wodecq (BelgiŽ) aan haar zoon en liet haar vurige handafdruk na in zijn nachthemd om te bewijzen dat zij uit het Vagevuur kwam. Zij herinnerde haar zoon aan zijn verplichting om missen te laten opdragen voor haar zieleheil. Ook verweet zij hem zijn losbandige levensstijl. haar zoon bekeerde zich daarna en stichtte een kloostercongregatie.

Op 5 maart 1871 liet Palmira Rastelli, de zus van een priester in de parochie van St. Andreas in Poggio Berni (Rimini, ItaliŽ) deze drie vingerafdrukken na in het gebedenboek van haar vriendin Maria Zaganti. Zij smeekte daarmee een aatal heilige missen af voor haar zieleheil.

In hout nagelaten sporen van een hand en een kruis door een geest die uit het Vagevuur terugkwam. Niet nader geÔdentificeerd door de documentatie van het Museum.

Vingerafdrukken, nagelaten in een exemplaar van 'De Navolging van Christus', door de schoonmoeder van Margherite Demmerlť (Metz) in 1815. De verschijning vroeg aan Margherite op pelgrimage te gaan naar Mariental.

 

NAAR BEGIN PAGINA

NAAR TEKST ED SCHILDERS