INHOUD HET IS ALTIJD VANDAAG
INHOUD WILLEM IVEN
HOME
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
AUDIO

Print Pagina

 

 

 

Kei-goei

Vanndaag hedde – mergen krijgde                                        

De Keiebijters zijn z’n eigen zo gaan noemen  wegens een  probleem met den immits = image. Het scheld- en naroepverske ‘Hellemonder  - kattendonder / Vlooienbijter –keienschijter geeft  eigenschappen aan die dan wel niet meer waar zijn, maar het is niet om groots op te zijn. Dus. Zijj hadden/hebben in de nabije regio diverse  goeie buitenstadse kletsers op hun naam-makende pronkzittingen En zij begonnen een Kei-joologische  Hogeskool. Vantjaar vur den 33ste (!) keer geeft die een open zitting van de promotie van ne promovent. Niet zo maar voor elkerliek, neeje neeje, allenig die idem zoveul betaalt én nog doorleerder is, die mag erin en toeheuren. En mag vooraf aan de zitting aanzitten aan de deurleerders-schottel. Maar op de zitting zelf moete stáán, zo druk ist er. Deurleerders zijn leden van de Klup van Duuzend en met hullie centen worden carnavallige dingen gedaan voor de kiendjes. Hulde!

De temperatuur euh wermte in de aula loopt op door al die gelijerde (=geleerde) lijven. ‘T  Bijheurend Orkest speelt eindelijk het Hogeskoollied, latijns en plechtig. ‘T College der Kei-goei schrijdt binnen, gehuld in togaas (des geen gaas) van brabants-bont hellemonds-bedrukte stof, baretten, geleerde boeken onder de erms, zoals Asterix  (omslagplaatje van dien dikke keidrager). Voorop Den Booi in deftig kostuum en dwerse steek. Dan Den Uuper Magnifiekerd en het andere Hoge Volk, zowel mensen als vrouwen. Achteraan loopt de perbeerder met maar nen halve kiel en die heeft al ‘n promotie-onderwerp bedaacht.  Loek van Poppel maakte toen groten indruk. Hij begon met de Prins, den Pedelen Booi, den Hoog gelijerden Uuper en de Kei-goei te begroeten.en ie deed net of  ie niet meer wist den hoeveelsten Prins Briek het dat jaar was. Briek de Niggentiende. Alle prinsen heten daar Briek, alle jaren. Alleen het bijbehorende  getal  is ieder jaar een meer. Het woord briek komt uit het Frans (la brique = de baksteen, ŕ la, maar dat is wel wat anders dan een kei of natuursteen)* De Perbeerder Loek zei dank aan het gelijerd College voor de gelegenigheid om aan hullie hogeskool te maggen promoveren en dat hij hoopte dat zijn pruufschrift veel genoegen zoud oen aan Prins ... euh  Prins Briek de … hij wier en bleef stil. Tot de werm aula protesteerde. Toen gaf hij als excuus:   Ik zee niks, ik zee niks. Wat waar was. Briek Ik zee niks, Iks Een Iks, dat is XIX.. 

Grote verrassing was dat mijn oudste bruur Jeetje (van 1938) Perbeerder was int jaar (1991) dat ik (dd 1933) Promovent was. De elf stellingen bij meen Pruufskrift ‘Ovver kčje en stijn’ waren gedrukt op snoeppapier. Om te pruuven.