INHOUD HET IS ALTIJD VANDAAG
INHOUD WILLEM IVEN
HOME
SPECIAAL
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
AUDIO

Print Pagina

 

 

 

Roken

Wat verbrand wordt, lijkt weg, maar het blíjft. Materie kan niet ver´gaan´. Er blie as en roet over. Gas en warmte gaan terug in de natuurlijke kringloop. Vooral veul koolzuurgas. Daar kan de natuur weer groeisels, hout en strooi van maken, en erpels, mais, rijst en ander eten. Als dat gegroeide verteert, kumt koolzuur weer los in de koolzuur-kringloop van de wereld. Door haastig en met geweld in moters gas en olie (die lang geleejen ook zijn gegroeid) te verbranden kumt zoveul koolzuur vrij dat de natuur dat niet meer aan kan. En iederen dag komen er nóg meer moters bij. Door zuchten en uitpuffen van wat verbrand is, wordt tut op en um de aarde wermer. Klimaten veranderen, ijskappen smelten, zeeniveaus worden hoger. Toch zal men bij stemmen over kouder (da’s beter) of warmer kiezen voor warmer. En voor na ons ’dan maar’ die zondvloed.

Int klein is dat ook. Zoals bij Sjo en Sjaak die mergen Gouwe Brulft hebben en mi nen bonzjoernalist praten voor een stuk in de krant. Over Sjaak die elke zondeg naart voetballen gaat. En mijn vraagt ie nooit mee, zegt Sjo … Och, kregelt hij, ´t was toch ook geen weer!

Dan over zijn roken. Té, vindt Sjo, hurt ‘m weer ‘ns  krochen en tekeergon. Krek ne moter! Zesenzeuventig issie nou, onze Sjaak. Assie nie zoveul gerokt ha waar ie misschiens al wel zesntachentig gewist!