INHOUD JONKERGOUW
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print deze Pagina

EEN GEDENKWAARDIGE DAG

Op 15 augustus 1939 op het feest van "Maria Ten Hemel Opneming" werd er aan de Moerdijkbrug een Mariakapel ingezegend. "Zij", Maria dus, zou in de aan haar gewijde kapel als moeder van Brabant de toegangspoort tot het zuiden markeren. Iedereen die van boven de rivieren kwam, kon aan haar zien dat hier het Katholieke zuiden begint. Wie vanaf die dag Brabant binnenkwam, diende zich aan de hier geldende normen en regels te houden.

Juist op deze dag werd ik geboren! Ik kwam toen dus k Brabant binnen. Alleen niet langs de Moerdijkbrug! Mijn moeder, die ook Maria heet, liet mij een dag later dopen in de kerk van O.L.V. van Lourdes. Eenmaal geboren op hr feestdag, bleef ik dus voor het leven een cht Maria-kind zoals ze dat noemden. Een Maria-kind een Maria-zoon! En beschermd bleef ik. Pas goed twee jaar oud kreeg ik jeugdstuipen. Daar was weinig aan te doen, maar een joodse huisarts Dr. Morel heeft een flesje met een bruin vocht voorgeschreven waardoor ik opknapte. Ik had dus dood moeten gaan, maar ging niet dood.