INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

Bibliografie Wil Sterenborg

Samengesteld door Ed Schilders & Wil Sterenborg

 

 

Bijdragen van Wil Sterenborg aan het tijdschrift Onze Taal - 1954-2009

 

Titel

Jrg.

Bldz.

Onderwerp

Kogelleger

 23

40

-leger of  -lager

Chroomharden

24

11

verleden deelwoord

Idee - ideëel - ideële

24

12

Waar is die ene e gebleven?

Vervrouwelijking v. Den Haag

25

43

en andere problemen.

U zou(dt)

26

11

U is geen gij.

Hoofdletters 29 49 Op verzoek van de redactie. Uitvoerige regels voor het gebruik.

Orthopedie

44

30

Reactie op artikel over het woord.

Hoofdzin

46

51

Reactie n.a.v. verkeerd gebruik.

Waarom zouden we treuren ?

46

52

Gebruik v.h. betrekkelijk voornaamwoord.

Had zullen

46

80

Over de (on)mogelijkheid v. deze constructie.

Geen herries over herrisch

46

90

Reactie op voorstel om -isch af te schaffen.

Staat de markiezin buitenspel?

47

38

'ie' verliest met de klemtoon ook de e.

Cadeau

47

91

Ruime keuze voor fonetische spelling.

De heren worden verzocht

48

56

Grammaticaal onjuist

Luidt de noodklok over onze woordenboeken? 48 61 Gesjoemel met een uitgave.

Samengestelde werkwoorden

48

67

Opmars v.h. type 'uitselecteren'.

Iemand nopen te reageren

49

2

Gebruik van de infinitief+ te.

Behoefte aan een groener boekje?

49

36

Over de neiging moderner te spellen.

Asieleren

50

62

Wijkt af van ventileren, profileren e.d.

De heren worden niets verzocht

52

71

Reactie op gesteggel hierover.

Slimme grammatici

52

142

Gebiedende wijs in de verleden tijd.

Hartstikke

53

63

De etymologie.

Een aantal problemen waren al opgelost

 53

80

 Reactie op 'welk voud na een aantal'.

Tentet afgekeurd

53

167

Onjuiste afleiding.

Meer infinitieven

54

24

Reactie op het aaneenschakelen van infinitieven.

Turks in onze taal

54

40

beschouwing.

Als abonnee zijn we lid

55

121

Over 'als' in dergelijke constructies.

Hocus pocus

55

130

De etymologie.

Lesje Brabants

56

49

3e persoon enkelvoud zonder uitgang-t.

Spellinguitspraak

56

81

Getallen: veertig, vijftig, zestig, zeventig.

Zestien infinitieven achter elkaar

56

88

Nieuw record.

Wie a zegt ...

56

138

Aanpassing spelling van leenwoorden.

Lesje Brabants (2)

57

19

Werkwoordsvormen 2e persoon-

Spellen met ellen

57

135

Parallellepipidum.

Achteruitstappen

57

146

Al of niet eenwoordig.

Taalstrijd over 'met name'

57

167

(samen met Peter Smulders) over de troonrede.

Geen regels voor de tussen-s

58

29

Reactie over foutief gebruik tussen-s.

Het ziet er naar uit

58

56

Over aaneenschrijving voornaamw. bijwoorden.

Klemtoon en spelling

58

106

Hoe klemtoon de spelling kan bepalen.

Abonnees op het WNT

58

120

Over de intekenaars op het WNT.

Pleidooi voor 'je kunt' 58 180 Over 'je kunt' versus 'je kan'.
Meervoudig 'het' 59 107 Over 'het' dat naar een meervoud verwijst.

Oneerlijke concurrentie

59

155

Over frequentie als maatstaf voor correct taalgebruik.

S of z in het meervoud

60

1:15

Meervoud van kans, kruis, wals e.d.

De sachte chee

60

6:21

Over de concurrentie tussen g en ch.

De lijdende vorm als hulpmiddel voor de hun/hen-keuze

60

11:6

Over de vervaging v.h. verschil tussen hun en hen.

Van bielzen naar railzen

61

69

Over dubbele meervouden en hun spelling.

Daarzonder

61

285

Vrij onbekend, maar wel oud.

De plaats van het volt. deelwoord

62

67

Van veel zijden belicht.

Een leegte(n)gevoel

65

160

Het Groene Boekje in de praktijk.

Normaal: bijv. naamw. en bijwoord

65

280

'Normaliter' is eigenlijk overbodig.

De Linde(n)laan in de nieuwe spelling

66  

8

Volgens de Spellingwet zijn straatnamen onderhevig aan spellingwijzigingen.

Naschrift bij reacties over Lindelaan

66  

86

 

Hensbroek (plaatsnaam)

71

84

uitleg

Woordvolgorde (is opgenomen)

71

86

'is opgenomen': liever andersom

Voorzetsels (een inventarisatie)

72

128

rectificaties.

Bio-scoop

75

88

lettergreepscheiding in nieuwe Groene Boekje.

Woordenboeken modern Latijn

75

89

reactie op nieuwe uitgave.

R-verkrachting

75

101

reacties (kaas waar kaars bedoeld is).

Gewoven

77

215

'weven' is sterk werkwoord.

De zwevende 'n'

78

199

uitspraak van de 'n' (in Balke n ende)

       
Artikelen in Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur

 

Erkende spelling voor Tilburgs dialect     In: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 2e jrg. nr. 4, december 1984
De spelling van straatnamen     In: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 15e jrg. nr. 1, maart 1997
Is het nou 'Tilburgs' of 'Tilbörgs', 'Tilburger' of 'Tilbörger'?    

In: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 27e jrg. nr. 2, april 2009

KLIK HIER OM DIT ARTIKEL TE DOWNLOADEN

       
Boekpublicaties      
De Korvelse weg - Tilburg, Drukkerij Piet Smits; 30 april 1984    

De eerste lijst met Tilburgse dialectwoorden; verschenen op Koninginnedag 1984 en gepresenteerd op een braderie op de Korvelseweg. De woordenlijst is opgesteld door de werkgroep ‘Taal Eigen’ van heemkundekring Tilborgh. De werkgroep bestond uit Els Klaassen, Frans van Iersel, Henk van Rijen, Jean Smits, en Wil Sterenborg. De woordenlijst is nog niet in de ‘spelling Sterenborg’ maar in de ‘spelling Vereijken’. 

KLIK HIER OM DIT BOEKJE TE DOWNLOADEN

Tilburgs dialect -  Tilburg, Drukkerij Piet Smits; december 1984    

Deze uitgebreidere woordenlijst is opgesteld in de ‘spelling Sterenborg’, die dan al goedgekeurd is door het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde. Niettemin wijkt deze spelling nog op één punt af van de definitieve spelling: de o (zoals in bok) wordt dan nog als ó geschreven (bók).

KLIK HIER OM DIT BOEKJE TE DOWNLOADEN

Tilburgs dialect - Tilburg, Drukkerij Piet Smits; 1985    

Deze uitgave is het eerste woordenboek van het Tilburgs. Het corpus is sterk uitgebreid, en aan de woorden zijn nu ook verklaringen, voorbeeldzinnen, en vaste uitdrukkingen toegevoegd.

KLIK HIER OM DIT BOEKJE TE DOWNLOADEN

Goedgetòld - diksjenèèr van de Tilbörgse taol     Paul Spapens, Gerard Steijns, Wil Sterenborg, Frans Verbunt; Zaltbommel, Kempen Uitgevers; 2004
Tilburgs Bijnamenboek - Een terugblik op het Tilburg van de voorbije eeuwen in bijnamen     Karel de Beer; Tilburg 2000, ‘met medewerking van Evert Pierson, Gerard Steijns, Wil Sterenborg en anderen’
       
Naar het begin van de pagina      
Inhoud WTT      
CuBra Home