INHOUD DOSSIERS
INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

Bijlage

èèrepel

► èèrepel

 

Kroniek van de Kempen 1994

 

In et naojaor moese we meej èèrpel gaon steke, dè wil zeggen, onze vadder staak ze meej zunne riek èùt en wij moese ze in et zaand zuuke, opraope en in de maand gooien.

Lodewijk van den Bredevoort, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Jeugdherinneringen van een gewone volksjongen; Tilburg 2006.


 

Soorten

Kuusèèrepel -Vèèrkesèèrepel - slechte aardappelen, in principe bedoeld als varkensvoer.

Sommigen van ons moese elke dag enne emmer èèrpel schellen en die schellen gingen dan weer naor de vèèrkes. Nie rauw netuurluk, de vèèrkes han ze rauw nie weg kunnen krèège. Die schellen wiere gekôokt. In et veurjaor maaide onze vadder enne kwak braandnetels en die wiere der bij gedaon saomen meej die schellen waar dè prima vreten veur de vèèrkes.\

Lodewijk van den Bredevoort, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Jeugdherinneringen van een gewone volksjongen; Tilburg 2006.

Elie van Schilt:

Bij het aardappel steken, kwamen ook, niet volgroeide aardappels te voorschijn, de zg. krielaardappels, door de boeren in grote ketels gekookt voor de varkens. Mijn ouders vonden toen, dat ze varkens van jong hadden, dus werden er bij de boer krielaardappels gekocht voor het varken, dat waren dan weer, de goedkoopste, maar die dan later in de schil gekookt op ons bord verschenen, midden op tafel een pan met gesmolten vet, het zout binnen bereik, en ook die varkensaardappeltjes werden door ons met smaak opgeëten

De aardappeleters; CuBra

Putjesèèrepel

In november werden de varkens geslacht en onthaalde men de buurtkinderen op platte ribbekes meej putjesèèrpel op het vèèrkesfist. Deze feesten werden tot in de twintigste eeuw gevierd, het laatst op Hasselt en Heikant.

Tilburg; Gorisse e.a.; Tilburg 2001

‘Putjes’ verwijst hier naar ‘aangestoken’ plekjes op de aardappel, een teken van mindere kwaliteit. Het betreft ‘kiemputjes’. Aardappelen met zulke putjes moesten niet alleen geschild worden maar ook ‘gepit’. Zie: ONZE VOLKSTAAL, TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN DE STUDIE DER NEDERLANDSCHE TONGVALLEN; Taco H. De Beer (red), Culemborg, Roeselaere 1882, p. 182.

 

Zètèèrepel - pootaardappelen. Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996

 

Samenstellingen

Eèrepelbocht - aardappelloof. Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996. ‘Bocht’ wil hier zeggen dat het ‘afval’ was.

 

Eèrepellaand – stuk grond waarop de aardappelen gepoot worden; bijvoorbeeld in de volkstuin.

Ik hèb er êene [een mol] op munne tèùn.

Mar... ik hèm nie in de haand.

Ik ziege't smèèrges ònt gazon

èn òn m'n èèrpellaand.

Piet van Beers ‘Mòlle zèn krèùse’ – CuBra

Eèrepelfooi

Bij het oogsten hielp men elkaar over en weer, wat beloond werd met de èèrpelfooi (aardappeloogst) en de boekent (boekweit dorsen).

Tilburg; Gorisse e.a.; Tilburg 2001

Het woord ‘fooi’ betekent oorspronkelijk ‘afscheidsmaal of afscheidsdronk’. Het gaat terug op het Franse ‘voie’, ‘weg’. Dus een feestelijkheid aan het einde van de aardappeloogst, en wel op het moment waarop de betrokken land- dan wel seizoensarbeiders weer ‘weg’ gingen.

Fooi, in Brabant, Zeeland,Vlaanderen en Antwerpen de naam van een (oogst)feest.

K. Ter Laan, Folklore en volkswijsheden; Utrecht 2005, 3e.

 

Uitdrukkingen

't Is me wè lekkers...' zei Kupke met de spot in zijn ogen..., hoe grôôter

de èèrpel... hoe lomper den boer...!

Cees Robben – De Prent van de week in het Zilver; 1981

 

De lompsten boer tilt de grotste èèrpel.

Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996

 

Zo lang èèrpel zette agge mist hèt

Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996

 

Meej den dieje bènde ok nòg nie òn de nuuw èèrpel. Met hem kun je nog heel wat meemaken. Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996

 

Kaawèèrpelbuurt - villapark, oude bijnaam voor Zorgvlied.

Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996

 

Vetarm zô zo’n dieet in deze tèèd hiete, geleuf ik, ofwel kaauw èèrpelbuurtvrete. Lodewijk van den Bredevoort, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Jeugdherinneringen van een gewone volksjongen; Tilburg 2006.

 

Zo lillek as ene mòttegen èèrpel.

Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996

 

Zo schèènhèlleg as enen duuvel die zen èèrpel in wijwaoter kokt. (Zo scheinheilig als een duivel die zijn aardappelen in wijwater kookt.)

Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996

 

Gerechten

Slaoj meej aaj mee jèùn meej èèrepel. - Sla met ui, met ei(eren), met aardappels.

‘Ge zijt net over den pot gesprongen, Toontje, as ge 'n bietje vruger waart gekomen hadde slaoi en èrpel mee kunnen eten mar 'nen botterham is er nog wel."

Kubke Kladder (Pierre van Beek): ‘Mijn volk, Een schets uit het Brabantsche boerenleven’ - Nieuwe Tilburgsche Courant 31 juli 1930.

 

De uien in dit recept werden ook wel ‘schoenmaokersspek’ genoemd.

TRUUSKE - Naa, dan doede unne keer slaoi meej aai meej juin meej.... èèrpel.

SJANNIE - Dè hèmme giestere al geëte.

TRUUSKE - Naa, dan doede unne keer 's iets aparts: slaoi meej aai meej juin, meej… nassie.

Tilburgse revue Van AaBe tot PC, ; 1999

 

Lewaajsaus

met water aangelengd vleesnat - èèrpel meej lewaajsaus.

Verbunt, Tilburgs voor Tonpraters 7e, 1996

 

Mogelijk slaat dit schreeuwen op het sissend geluid als men (koud) water bij vet giet. Men zei ons, dat dit soort saus in een bepaalde plaats bij Tilburg "lawaaisaus" werd genoemd. Wij hebben nooit beter geweten, dan dat men in Tilburg onder "lawaaisaus" verstond het nat, waarin de aardappelen gekookt zijn.

Tilburgse Taalplastiek 85; CuBra

 

Ditzelfde [armoede] gold voor aardappels met "lawaaisaus", een alledaags weversgerecht. Deze saus bestond uit niets anders dan het water, waarin de aardappels gekookt waren. Ook sprak men wel van "lawaaisoep" waarin het element water eveneens de hoofdrol speelde. Wie "soep mee den heiligen pollepel" at, moest zich ook met heel dunne soep tevreden stellen. Het feit, dat de pollepel "geheiligd" was, vergoedde uiteraard, wel iets!

Tilburgse Taalplastiek 7; CuBra

 

Honger is de beste saus. Zelfs bij deze povere kost was de pan aardappels al leeg vurdè de wòssem on de zulder waar. De schaal was al leeg voor de wasem het plafond bereikte...

Naaijkens; Dè’s Biks; 1992

 

Jèùnsaus

Èèrpel mee botersaus en un aai, un héél aai, hoe was et meugeluk. Gebakken èèrpel kwaam ôk wel ens veur, asse pas nuuw waren of soms allèèn mar èèrpel meej jèùnsaus, nèè op dieje vaaste en onthoudingsdag waar menne honger nie grôot, dè hè’k

aaltij goed onthaawe. Daor waar et dan ôok enne onthoudingsdag veur.

Lodewijk van den Bredevoort, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Jeugdherinneringen van een gewone volksjongen; 2006.

 

Dunne saus

Ik heb menige keer men èèrpel mee spekvet, dunne saus genoemd en nie te vreten, dan meej lange taande, zitten te nuttigen…

Lodewijk van den Bredevoort, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Jeugdherinneringen van een gewone volksjongen; 2006.

 

Met rode kool en vette saus:

Tegelijkertijd kwam de boerin van de goot mee 'nen grooten ketel dampende aardappelen voor haren schoot. De heele inhoud wier in de schotel leeggeschud waar 't 'nen hooge rookende berg wier. Als randversiering staken hier en daar plukskes rooie kool uit. Over die riekende, rookende massa wier 'n pan oogige vetsaus uitgegoten; 't was wel 'n halve liter. Van boven van de top sijpelde ze deur den aardappelberg henen of slibberde er langs de kanten af als kikvorschendril. De kool wier deur de heete aardappels smijig gestoofd.

Kubke Kladder (Pierre van Beek): ‘Mijn volk, Een schets uit het Brabantsche boerenleven’ - Nieuwe Tilburgsche Courant 31 juli 1930.

 

Met ‘gebakke gerukt spèk’ – gerookt spek dat opgebakken is:

Assik ergens ene godsgruweluke hekel ha, dan waar et òn gebakke gerukt spek bè de èèrpel.

Lodewijk van den Bredevoort, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Jeugdherinneringen van een gewone volksjongen; 2006.

 

Met varkensvet

Nao 'n pan gebakke èrpel

Mee 'n kluitje vèrkesvet

Stuurde ze vruuger de kènder

Mee 'n volle maog te bed.

Lechim – De Tilburgse Koerier – ongedateerd knipsel

 

Eèrepelschèlle en èèrepel schèlle

Evert Pieters - Kind schilt aardappelen; 19e eeuw

 

‘Unne lange wènter’ van Piet van Beers:

(…)

De blaojkes die zèn allang van de bôome.

Dè blèèft zeeker zôo, nòg 'n mònd òf tweej, drie.

Hoe dieje lange wènter goed dur te koome.

Dè weet ik zôo krèk op 't momènt nòg nie.

 

Mar meej dè ik dè dènk, heur ik ons Keej al roepe:

"Zèg Peer, de èèrpel moete geschèld.

Èn ge zot tòch stòffe èn de köpkes omwaase.

Èn hoe ist meej de gruunte gestèld?"

CuBra - 23 februari 2004

 

‘Japanse kers-idylle’ van Jodocus (in het dialect van Moergestel):

Hij stao daor zo freet as un himmels boeket

Op mun graasveld te geuren en kleuren.

Ik hè munne stoel in zun schaoduw gezet:

't is vekaansie! Wè kan me gebeure!

 

Zwaorlèvige hommels en vliegskes van goud

Zèn druk in de weer rond de blommen;

Ut gromt en ut gonst en ut vliegt en ut dauwt

Om ut uurst bè de honing te kommen.

 

Van nieje en wepse hèk naauw nog gin laast,

Die kunne de kaauw nog nie lèje;

Aachter munne rug in de heg en de maast

Zèn de musse al volop aont vrèje.

 

Mun boek laot ik dicht en mun oge gaon toe.

Un zaolig gevuul zo te drome!

Soms denk ik: ik leef pas volop a'k niks doe,

A'k mar alles laot gaon en laot kome.

 

Unnen droom duurt nie lang en den bloesem vergaot;

Daor zun we 't wel meej moete stelle.

Ons To lapt de raome en roept innis kwaod:

'Ik docht dè gè èrpel zôt schelle!'

Jodocus (pseudoniem van Jacques Stroucken), in: Toemethooi

‘'t Schelle van d'èrpels’ van Lechim:

 

D'r hong 'n plaotje op de deur :

"Aachterom - zonder belle"

Daor zaat de Kriest 'nen èèmer vol

Mee èrappel [SIC] te schelle.

 

Ik vroeg: "Mar meens wè doede naauw?

Dès wérk vur vrouwehaande,

Of ligde gij bij jullie Jaans

Ok vort zó strak aon baande?"

 

"Och nèè, dè valt wel mee — zee Kriest —

Mar ze wil gaon kampeere

Daor wordt èrpel-schelle mèn taok

Ik wô't mar is prebeere"

 

"Want d'aander week 'n zaoterdag

Dan gao'me daor al heene

En 'k wil nie vur Jan Klaosse staon,

Dörom zè'k vast aon ’t treene."

Lechim – De Tilburgse Koerier – ongedateerd knipsel

 

Lechim:

Ze snaauwde: "Schelt de èrpel vast

En gao de raome waasse,

Dan kund' ak' naor de mèrt toe zè

Strak op de kiendjes paasse"

Lechim – De Tilburgse Koerier – ongedateerd knipsel

 

Inhoudsmaten

 

Kop

Een oude inhoudsmaat die ook voor aardappelen gebruikt werd is ‘kop’. Hoeveel aardappelen er in een kop gaan varieert niet alleen met de tijd maar ook met het dialectisch woordgebruik. Verbunt geeft in Tilburgs voor Tonpraoters (7e) dat een kop 6,5 kilo was.

 

Pierre van Beek:

Kop wordt hier gebruikt als een inhoudsmaat, waarmee nu niet meer wordt gemeten. Van Dale zegt er van: vrijwel verouderde inhoudsmaat voor droge waren, een liter. Wij hebben het nooit meegemaakt, dat een "kop" als liter werd beschouwd. Die ijzeren maat was aanzienlijk groter. Zij werd speciaal gebruikt bij de verkoop van aardappelen en uien. Als we ons goed herinneren, zei men dat er vier kilo aardappelen in een kop ging. Dat was dan echter wel ruw aangegeven en de kop werd dan ook tot ver boven de rand gevuld met zoveel aardappelen als de aardappelboer er met zijn beide handen nog op vast kon houden. "Toren er op" noemde hij dat. Wantrouwige huismoeders meenden wel eens, dat er in de manier van die "toren" vasthouden een trucje zat, zodat de toren groter leek dan hij in werkelijkheid was. Dit trucje zou dan geschuild hebben in een quasi-krampachtige houding van de handen met gespreide vingers, wat de suggestie gaf, dat er nu toch werkelijk geen aardappel meer bij kon. En iedere aardappel was er per saldo één. De huidige verkoop per kilo heeft dit wantrouwen geëlimineerd.

Tilburgse Taalplastiek 171-1980; CuBra

 

Toen kochte èrpel bij de klaaiboer

Vur 'n paor stuiverkes de kop

Mar teegesworrig loopt d'n èrpel

Toe 'ne gulde de kilo op.

Lechim – De Tilburgse Koerier – ongedateerd knipsel

 

Dan vat ze nog 'n paor kop èrpel

En wè juin vur d’n hachéé

Lechim – De Tilburgse Koerier – ongedateerd knipsel

 

Pierre van Beek

Van Dale kent de vergelijking "Zo gek als juin". Dat is voor onze mensen echter niet sterk genoeg. Ze leggen er graag een schepje bovenop en zeggen: "Zô zot as tien kop juin". En dat is een hele hoop.

Tilburgse Taalplastiek 171-1980; CuBra

 

Muik – mökske – mogelijk alleen in het Udenhouts dialect

Muik (mö:k), m., vooral in de verkleinvorm gebruikt (mökske), kleine hoeveelheid, voorraadje, kwèkske: 'n mooi mökske èèrpel.

Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal; 1978

Schilderij van Jules Bastien-Lepage, Oktober - aardappeloogst; 19e eeuw