INHOUD WTT
HOME

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

Het Tilburgs Alfabet (Van aajkes tt zaandkl) werd geschreven door Jace van de Ven.

Klik hier voor de letters die niet tot de officile spelling behoren:

C

Q

X

Y

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Wil Sterenborg

Van ieder tot it 

ieder

onbepaald voornaamwoord

ieder, iedereen, elk

in ieders geval - in elk geval

Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - ieder et zne, n de kaoje dervan dele ('68)

Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters (7e, 1996): ieder et zne n de kaoj niks

Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters (7e, 1996): ieder vur zenge, Gd vur ons alle n Van Gnd & Los vur Tilburg n omstreeke

 

iederenden

onbepaald voornaamwoord

iedereen

samentrekking uit 'ieder en een'

- ...d weet iederendeen... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton Bad Baozel, 8 afl. in NTC 31-12-1938 18-2-1939)
-...ze liepen iederendeen straol veurbij! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton Bad Baozel, 8 afl. in NTC 31-12-1938 18-2-1939)
- Den nuuwen kapelaon gonk er dus goed in bij iederendeen. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 3; NTC 15-10-1938)
- ...bij iederendeen stond ie goed aongeschreven... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den Sik van Baozel; feuilleton in 8 afl. in de NTC 25-2-1939 18-4-1939)

- 'nen boom mee duuzende peeren eraon,/ van die lekkere, zuute, sappige flappe.../ mar iederendeen die kwaam er van gappe! (Piet Heerkens; uit Vertesselkes, Vrouwke Misre, 1944)

- Henk van Rijen:  d hn ze iederenden moete geeve - dat hadden ze iedereen moeten geven

- Stadsnieuws:  'As ge iederenden tevreeje mot haawe, dan komde nie n oewge toe' (030007)

- Want we praote hier tch over 'n blad d iederenden kent. (Uit: F. van der Meer, Ferry van de Zaande, verhalen van een echte Tilburger, 2010.)

- De Bont: :  iederendeen - vn. iedereen

- Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:
 IEDERENDEEN, IEDER END EEN vrnw.- iedereen, Fr. tout le monde; Te Antwerpen hoort men zelfs: ieder end ieder end een

 

iel

bijvoeglijk naamwoord

ijl, dun, uitgedund, zwak

- en iele stem

R Ds zo mar iel zo, nie? (tuin met weinig planten)

WBD III.1.1:21 'ijl' = slank, tenger

 

ielk, ielek

onbepaald voornaamwoord

elk, ieder

J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - IELK, voor een ieder, hetzij bij verbastering van 'elk' of bij zamentrekking van 'iegelijk', waarvan ook 'elk' misschien zamengetrokken is

Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  'in ielk geval' (bis); 'ielken Zondag'; 'ieleke keer'; 'op ielk gebied'

ielken stap... (H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: Ons volk,  1932)

Dan krege ze ielk in [een] pr [peer] die gestoofd was. (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra)

Cees Robben de blaoier vallen vruug van ielek bmke... (19570704)

C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978):  IELK onb.vn (ouderwets) iedereen, elk; uit (een)iegelijk?

De Bont: :  'ielk' - elk; 'ielken dag'

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:
 IELK (uitspr.: iellek) - ieder, elk, Fr. chaque, chacun

Bosch ielkendeen - iedereen

 

iemers

bijwoord

immers

vaker ►ommers

Et mocht iemers niks kosten. (Lodewijk van den Bredevoort ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006)

 

iemes

onbepaald voornaamwoord

iemand

R.J. 'Was er daor iemes die men riep?'

- J.M. Van der Donck, Mooi Truike, in Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel, deel 1, 1882: Ze waar hiermee bekaant klaor, toen ze op ins in de verte iemes heurde ankomme. - daar geannoteerd met: iemand.

- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  iemes (passim)

- Cees Robben (19740329)

- Kubke Kladder -- Van zisdaogen-wedstrijden hee Jantje [Pijnenburg] netuurlijk nog nie veul keis gegeten, hoewel ge iemes die aachter den zisdaogen-koning twiddes wordt, toch niemer meugt wegbesemen.
(1929!)
- Piet Heerkens:

Scheeresliep!
Missen en scheeresliep!
Heurde-n-ik iemes die-t-er mijn riep? [bron?]

- Naarus -- Giestre of irgiestre kreek in schrve van "iemes" daor bij ulie uit de buurt [Tilburg], die pretest aonteekende tegen d lekken van de borde; d was "onhiegieenisch" schreef ie, en himmel tegen den eetiket. [bron?]

- Ge kunt zoo iemus in de bruidsdaoge toch nie alleen laote. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 4 mei 1945)
- Stadsnieuws:  Hdde gij iemes gezien? N, niemes! (281009)

- Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - in iemes zen hart begraove liggen as en boerekont in en turkslre broek (Daamen, Handschrift 1916:) - in iemands hart gesloten zijn

- B iemes: Ge zot iemes bang maoke.

- De kraant zuukt iemes die et schonste Tilbrgs prt, n ik dcht bij men ege: d gaok tch es perbeere, diejen iemes te wrre. (Ed Schilders; W zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009)

- WNT IEMAND - iemend, ieman, iemen

- C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): IEMES, ouderwetse vorm voor! iemand. Z.a.

- De Bont: :  imes, vnw. 'iemes' - iemand

- Jan Naaijkens, Biks:  iemes vn - iemand

 

Afbeelding uit het 'Tilburgs Leesplngske' dat in 1997 door de Stichting Tilburgse Taol werd samengesteld en uitgegeven. De illustraties zijn gemaakt door Jan van de Wiel.

 

iepert, uupert

zelfstandig naamwoord

bed

waarschijnlijk van 'pper', opgestapeld hooi

WTT 2012 - de ontwikkeling kan dan zijn: pper > upper > uuper > ieper

- Sterenborg: Verwantschap van iepert met uupert is twijfelachtig.

WS - Suffix t zou beter d kunnen zijn.

Verwijzend naar bed, slaappplaats

- hij leej betds in zenen iepert - Hij ligt vroeg in bed.

Cees Robben tenaacht leuterde wir in oewen iepert... (19731005)
Cees Robben Zdde naa wille dek uit munne ieper kwaam... (19680202)

Piet van Beers Griepepidemie: W zde toch nt sjouwe buurman,/ isser iets meej jullie Miep.?/ Jao, die leej sins giesteremrge/ in derren iepert meej "de griep". (Spoeje doemmeniemer; 2009)

Piet van Beers Zever: tot derre wekker smrge's bromt:/ Td dgge t oewen iepert komt. (Spoeje doemmeniemer; 2009)

Stadsnieuws:  Sondags komtie nie vur lleven t zenen iepert; tis tch schaand war! (310310)

Vunderink - Komt t oewen iepert, j komt er mar t. (Henritte Vunderink, Kaawe jatte, uit: Tis de moejte wrd; 2011)

Enqute over Je favoriete Tilburgse woord op Facebookpagina Je bent een echte Tilburger als... maart 2013 -

Verwijzend naar nijpen, knijpen

Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters (7e, 1996):  in zenen iepert zitte - in de knel; 'm knijpen

Ontkoppeling

WTT 2012 - Sterenborgs suggestie (boven) is dus dat er oorspronkelijk een verschil is geweest tussen 'iepert' en 'uuper'. 'Ieper' zou dan betrekking hebben op 'knijpen, nijpen, kniepen, niepen, terwijl 'uuper' op een slaapplaats betrekking heeft. ►uuper

 

ierf

persoonsvorm

erfde

verleden tijd van reve

 

Ieteljaon

zelfstandig naamwoord

Italiaan

... dien aanderen Tilburgsen Pustoor, die Jaon hiette mee zne vurnaom en die zoo schon Latijn sprook d de Paaus zee: U bent zeker een Ieteljaon? Nee Heilige Vaoder, zet ie toen: Ietel nie, mar Jaon wel. (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra)

 

iet f wt
bijwoordelijk uitdrukking
iets of wat, bij benadering
Cees Robben Negen kilo iet of wet... (19560714)
Cees Robben Ik haauw van prs... Mar hedde nie iets iet-of-wet persiger..? (19640821)

 

ietje
bijwoord
ietsje
uitdrukking: ietje bij bietje
Cees Robben Z ietje bij bietje (19551126)
 

ietskes

een beetje

ietskes te laot gekoome

bijwoord 

C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): IETSKES bw - een klein beetje

Jan Naaijkens, Jan Naaijkens, Biks: :  'iet' vn - iets

 

iever, uuver

zelfstandig naamwoord

B ijver

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899: IEVER zelfstandig naamwoord m. - ijver, Fr. zle. veul iever hemmen.

 

Uit het weekblad Groot Tilburg, dat tussen 1939 en 1946 verscheen. De tekening van Frans Mandos van een professor voor een schoolbord dateert uit 1939 en was het vaste kader van de rubriek 'Cursus in Tilburgs'. Lezers konden korte Tilburgse zinnetjes insturen, die op het schoolbord werden afgedrukt.

 

ieveraans

bijwoord

ergens - met uiteenlopende bijvormen

ieveraans

... ieveraans in de haai geboren... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton Bad Baozel, 8 afl. in NTC 31-12-1938 18-2-1939)
...want de vadder van den aawe Vinken waar ieveraans uit et Noorden vandaon gekomen... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Kareltje Vinken; feuilleton in 10 afl. in NTC 13-4-1940 24-8-1940)

Cees Robben Hij zaag unne boer... verjaogd en op zuuk/ Naor laand ieveraans... (19551119)

Cees Robben t Was ieveraans in t Meule-end... (19560609)

Cees Robben ...ieveraans verloren geleej (19850726)

De Wijs -- As get nergenns veint, motte ieveraans kkke (23-10-1963)

Henk van Rijen:  'h de ieveraans mn kmke zien ligge?'

Stadsnieuws:  Hdde gij sewle ieveraans menen bril gezien? N nieveraans.' (211203)

ieverand

...ieverand in 'nen sloot langs de weg... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Oome Teun op collecte; feuilleton in 3 afl. in de NTC 12-8-1939 26-8-1939)

ieverans

As ie ieverans op 'n station komt... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Oome Teun naor zee; NTC 18-11-1939)
Vlee jaor hekkut nog meemokt dettur ieverans inne weg gemokt wier... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra)

Leuwerik, boven 't jonge koren/ heur ik oe bellekes ieverans rinkele (Piet Heerkens; uit De knaorrie, Leeuwerik, 1949)

ieverus

Daamen, Handschrift 1916:  "ieverus - hij mos irst nog ieverus zain (ergens)"

ievraand

Van Delft - "Ievraand" wil zeggen: ergens. (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 111; 27 april 1929)

ievrans
Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  'waor ievrans?'

Algemene bronnen

WBD III.4.4:198 'ieverans', 'ieverens', 'ieverantergens' = ergens

J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - IEVERHANDS voor 'te eeniger plaatse', 'ergens'. Van iever of iewer en hands, zoo veel als aan deze of gene zijde.

Goem. IEVERHANDS - i:verans bijwoord   IEWERS, IEVERS - i:ves: minder gebruikt.

WMT IEWERINGS, ieverings, bijw. v. plaats. In de volkstaal der zuidelijke gewesten is een gelijkbet. IEVERANS(T) nog algemeen verbreid. Ergens.

A. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek (1995) - IEVERS - ergens (vla., brab.) = ie (eerste deel v. ielk) + waar + adv. s.

A. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek (1995) - ievers - ergens (vla. brab.) = ie(ik)+waar+bijwoordelijke -s

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:  IEVERANS bijwoord   -ergens, Fr. quelque-part; bij Sch. en Hfft. ook 'ieverhands' ook 'ievers' en in 't N. der Kemp. 'ergerans'. 'Ieverans niet' - nergens.

 

ik, ikke

persoonlijk voornaamwoord

ik

uitdrukking -  enen ik n ene gij - grove steek bij het naaien van twee stukken  tegen elkaar, zonder overlapping

Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters (7e, 1996):  ikke, ikke, ikke n de rest kan stikke

C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978): IK, indien achter de persoonsvorm  zonder klemtoon ('k), dan vaak daarmee verbonden: zak (zal ik), gk (ga ik), stk (sta ik), hak (had ik), zok (zou ik), wok (wou ik).

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:  IK daarnaast 'ikke(n.)'. Encl.: ek, ekik, ekikke.

 

ikkenok
samentrekking
ik ook
Cees Robben Ikkenk.. zeej boerke Vinks (19560721)

 

illestiek, illestiekske

zelfstandig naamwoord

ook aangetroffen: llestiek

Henk van Rijen: elastiekje

Naarus-- As ge daor op d zulderke komt ziede vliegtuigmodelle en teekeninge en plaote, t is net in museum. Zweefvliegtuige hangen mee touwkes aon t zolder, dr zn ok motervliegtuige bij mee innen houteren schroef en illestieke moters. [bron?]
Elie van Schilt -- Er waren toen ok nog meesen mee un kofferke op hunne rug, die verkochten knupkes, gaoren, illestiek en nog veul meer dingen, ut waren mist woonwaogen-meesen, die zo hun kosje scharrelden. (bron?)

Lodewijk van den Bredevoort -- Tegen enne bol schuppen, enne prop papier, meej ellestiekskes verend gemokt. Die ellestiekskes kregen we deur enne fietsbaand aon ripkes te knippen en die dan om dieje prop papier te spannen. Asset un bietje meej zaat koste der wel un ketier tegen aon schuppen, veur de ellestiekskes der allemol wir af waren gesprongen. (ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006)

WBD III.4.4:208 'gumelastiek' = rubber

 

illetriek, eelktriek

zelfstandig naamwoord

elektriciteit

- Op straot daor hangen groote bollen,/ De noemen ze naa elektriek; Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue Vruuger en naa, 1926.

- Piet van Beers --

Ik hb tt naa toe not geweete
degge van unne sten kond eete.
In zonne sten zit michaniek
n d wrkt p illetriek.

- Cees Robben Aalleej... Zet den illetriek aaf.. (19690228)

- Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - D was ammel gas, toen was er gin illktriek! Klik hier om dit bestand te beluisteren

- Interview met de heer De Kok (1978)  N, d was irst stom! J, n toen ndderaand, toen hbbe we en mesjiene gekcht, en stommesjiene gekcht. () D hb ik zllef meej opgebouwd. ()  n ndderaand ist illktriek gewrren, h! KLIK HIER om de audiobestanden van dit interview te beluisteren

- Henk van Rijen:  de stommallemeules lope vort op illetriek - de stoomcarrousels draaien tegenwoordig op elektriciteit

Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters (7e, 1996):  illktriek

CiT (62) 'De stoommallemeules lopen vort op illetries'

GG illektriek - elektriciteit, stroom

Stadsnieuws:  Toen den illektriek tviel, hmme mer en krske gebraand (220807)

bijvoeglijk naamwoord

- Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  illetrische ...

- Piet van Beers --

Daor hadde Mieke, Ton en Nel
de tffels vur ons klrgezt
meej hil t geneuk van vles n sauskes
gruunt n brod (ge knt d wl)
n op iedere tffel (vur vf man)
n illetriek goermtte stl.

- Lechim --

Toontje vraogt unne lren bol,
Al is 't nog znne klne,
Mar 'n kompleet illetriek spoor
Ds de wens van Eugne. (Tilburgse Koerier, ca 1975)

- Cees Robben Dilletrieke laamp is kepot, kster... (19750425)

illetrieke draod

Tegenwoordig meestal de 'dodendraad' genoemd. Dit onder stroom staande draadwerk moest met name tijdens de wereldoorlogen voorkomen dat Nederlanders de landsgrens overschreden. In onderstaand voorbeeld worden ook smokkelaars daar het slachtoffer van:

- Vlak bij de grens worren ze opgejaogd dur de kommiezen, de smokkelaers zuuken lijfsbehoud in 't vrmde laand. Mar om daor te komen moeten ze dur den elektrieken draod, de moordende afrastering die de Dtschers in de oorlogsjaoren tusschen Brabant en Vlaonderen spanden. Willem van Mook, voorwoord in programmaboekje van de Korvelse revue Vruuger en naa, 1926.

 

illetriesch

bijvoeglijk naamwoord

electrisch

KAREL. Aha, ik gleuf dekkoe begrp: ge stokt stiekum n illetriesch straolkacheltje. D meude nie menneke, d witte toch. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 26 januari 1945)

 

illetriezjn

zelfstandig naamwoord

Henk van Rijen:  elektricien

 

ilt

1. zelfstandig naamwoord

eelt

Cees Robben Ak mar w in mn haanden krg... En ast mar gin ilt is... (19760220)

Lechim - mar ik weet de dieje groffen breeje/ gin ilt mir op zen haande heej. (Lechim; ps. v.  Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Krmes haauwe)

Lechim - Zn haande zn enen bonk ilt... (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: As vadder belond)

WBD III.1.2:350 'eelt' = eelt; ook 'weer' of 'zweel'

2. bijvoeglijk naamwoord (met voor- en achtervoegsel)

Zen iltige haande strilden de blaoier (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Onzen oopaa)

Hij wreef oover der schouwerblaoi/ meej zen verilte haand (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Blot slao dod...)

 

immel, eemel, emel

bijwoord 

eenmaal

Cees Robben 'k Zie 'm na-mar immel nooi-war... (19680119)
Cees Robben Hij is naa immel w jengelchtig... (19680628)
Cees Robben [Werkster tegen ongeduldige vrouw:] Ik kan na immel nie luien en meepesaant den tooren nog vasthaauwe k... (19821015)

Interview Hermans - 1978 - ge had nie veul snte, ge kost nie veul nlgge n mnne kastelein, assie oe knde dan pofte ie wl mar as ons moeder t bd komt n ge had daor ng w staon, dan kregde ng ruuzie d moet in bd wir goed gemkt wrre hahahahaha hahaha zo ist immel! (transcriptie Hans Hessels, 2013)► KLIK HIER om het interview te beluisteren

Henk van Rijen:  tis ok immel wnter, war - het is uiteindelijk ook winter, nietwaar

Henk van Rijen:  ds naa immel de kaoje kaant dieter n is - dat is nu eenmaal de slechte kant die eraan zit.

 

imml

bijwoord 

eenmaal

Interview met de heer De Kok (1978)  want ik was dan vort imml en jaor f zeuvetien, achtien n zo (transcriptie Hans Hessels 2014; KLIK HIER om de audiobestanden van dit interview te beluisteren )

 

impesaant

bijwoord 

- van fr. 'en passant'

► zie meepesaant

 

impetds

bijwoord 

vB ondertussen, tegelijkertijd

 

implts / inplts

voorzetsel

in plaats van

Spa rod Spa blauw of Spa gl te drinke, implots van wn of Sjrrie. (Nel Timmermans; Onze klpclub; CuBra; 200?)

SJAREL. Wel, inplots d de auto's stil hielen en er Engelschen uit spronge, sprong innen plisieagent op hullie toe. (Karel en Sjarel, dialoog in Groot Tilburg, 9 februari 1945)

 

imprt

zelfstandig naamwoord

import, dat wil zeggen: inwoners van een dorpsgemeenschap die daar niet geboren zijn

Cees Robben Toen den import bij ons tege pisse plasse begos te zegge is t gezk begonne... (19800523)

 

inbaokere

werkwoord, zwak

WBD III.1.3:8 'inbakeren' = zich warm aankleden

 

inbne

werkwoord, sterk

inbinden

Zodde diejen boek nie laoten inbne?

inbne - bon(d) in - ingebonde

 

inbilde

werkwoord, zwak

inbeelden

WBD III.1.4:19 'inbeelden','zich/zijn eigen iets inbeelden' = zich inbeelden

- inbilde - bilde(n) in - ingebild

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:
 INBELDEN wdkr.ww. - in beelden: Gij beldt oe van alles in.

 

inboere

werkwoord, zwak

financieel achteruitgaan, interen, inboeten

- inboere - boerde in - ingeboerd

lange oe

De Bont:  inbu.re(n) zw.ww.tr. - inboeren, door boeren in vermogen achteruitgaan.

 

ind

zelfstandig naamwoord

eend

verkleinwoord intje

Cees Robben:  en nd;

Henk van Rijen:  meervouw. 'inte', enkelvoud 'int'

Elie van Schilt - unne schne vijver mee indjes... (uit: Un paor momentjes vur wet ouw monumentjes; CuBra, ca. 2000)

Elie van Schilt - Op weg naor de bossen en ok in de bossen zelf hadde hier en daor un sltje en un venneke, daor gingen we in ut vurjaor dikkopkes vangen, inde-aaieren zuuken of jong indjes. (Uit: Tilburg waor zen oe bossen; CuBra ca. 2000)

WBD eend, ook genoemd 'end'

WBD ind, eend, poel poel poel - roepwoorden voor de eend, ook 'ndvoogel'

WBD nd, woerd, wuunder (korte uu) - mannelijke eend

WBD ind, indje - vleinamen voor een eend

WBD eendje - roepwoord voor een jonge eend

WBD indje, klijn eendje - vleinamen voor een jonge eend

Dialectenqute 1876 - ende - eenden

WBD III.4.1:204 'eend' resp. 'wilde eend' - wilde eend (Anas platyrhynohos)

WBD III.4.1:207 'eend' - krakeend (Anas strepera)

 

inder

bijvoeglijk naamwoord
eender, hetzelfde

Vergelijkend: haorinder

Et blft mn inder. - Het blijft mij gelijk.

Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  'nen eenderen toeschort'

Ok agge strak de pp tgaot/ hdde van staand gin hinder/ want bij St. Pieter n de poort/ zn we alleml wir inder. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Gin verschil)

Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - daor heej vruuger ok ene kiejsk gestaon die muziek gaaf. Krvel presies inder! Klik hier om dit bestand te beluisteren

Stadsnieuws:  Tis amml inder, f ge naa dur den hond f dur de kat gebeete wrt (030509)

WBD inder - stuks vee [?]

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899: EENDER - eenderlei, dezelfde: Dat is ter eendere, dat is eender.

 

inderhaand

bijwoord

hetzelfde; eender; van dezelfde hand

't is al inderhaand...  (H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: Oh! Klotterende klompen; 1932)

 

indoen

WBD (van koeien) naar de stal brengen na de zomer; ook genoemd 'binnedoen', 'inhaole', 'pstalle' of 'binnegaon'

De Bont:  indu.un, onregelm.ww.tr. 'indoen' 1) onderdoen, zaaizaad door eggen in de grond brengen; 2) inhalen, van de weide naar de stal brengen.

 

indraaje

werkwoord, zwak

indraaien

Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - der zene strf indraaje (vB Tilburgse Taalplastiek 1972)-een goede plaats veroveren;

soms in het bijzonder m.b.t. een vrijer

 

induffele

werkwoord, zwak

WBD III.1.3:7 'induffelen' = zich warm aankleden; ook: 'inpakken' en 'aanduffelen'

 

indvoogel

zelfstandig naamwoord

samenstelling van eend en vogel

- 2020 - Bij het opmerken van een vader met kroostrijk gezin: - n ieder scht is ng ginnen indvoogel! (Zegsman dhr. Hessels (1931-2006). Volledige bron: KLIK HIER )

 

inene

bijwoord

ineens

Inene waar ik trug in de td. Ik moes inene n vruuger dnke. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website Tilburgs Taolbuuroo, 2012)

 

infentrie

zelfstandig naamwoord

infanterie

Interview Jolen - 1978 - Ik z in dienst ooveral gewist, hil Neederland deur, j. Gewoon infentrie n de grnzedaor wast mist veur, h, n de grnze. (transcriptie Hans Hessels, 2013) ► KLIK HIER om naar de pagina met de audiobestanden van dit interview te gaan

 

infermaosie

zelfstandig naamwoord

informatie

Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  infermaosie

 

ingeknipt

bijvoeglijk naamwoord
GG hij is te hog ingeknipt: zen krs zit hogger as mennen naovel - hij heeft erg lange benen

 

ingespanne

bijvoeglijk naamwoord
goed uitgerust; van het nodige voorzien

Henk van Rijen:  ik z er nie op ingespanne - ik ben er niet op ingesteld

CiT (120) "k Zr nie op ingespanne'

J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - AANGESPANNEN:'Goed aangespannen of ingespannen zijn' beteekent hier niet slechts van goede paarden, wagen en tuig, maar in 't algemeen, wel van allerhande gereedschap voorzien zijn.

 

ingewaande

zelfstandig naamwoord; zonder enkelvoud [?]

WBD III.1.1. lemma ingewanden vooral noordelijk Tilburg

 

ingiete

werkwoord, sterk

V inschenken

V Zak ng es en tas kffie ingiete?

-- ingiete - got in - ingegoote

 

ingpt

zelfstandig naamwoord 

inktpot

Dirk Boutkan (1996) - (blz. 28) uit cluster ngtp wordt de t verzwegen

Naar het begin van de pagina

Inhoud Woordenboek Tilburgse Taal
CuBra Home

inhaawe

werkwoord, sterk

inhouden; (zich) bedwingen

Ik ks menge niemer inhaawe - ik kon me niet meer bedwingen

Henk van Rijen:  'Omd-k hil de tt munne laag ha motte inhaawe'

- inhaawe - hiel(d) in - ingehaawe

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:
 INHOUDEN - te beteekenen hebben

 

inhamp

zelstandig naamwoord

WBD III.4.4:186 'inhamp' = inham

 

inhange

werkwoord, sterk

Henk van Rijen:  erom houden, boven het hoofd hangen

Henk van Rijen:  'D za-d-ur inhange f ie ut hlt' - Het zal erom houden of hij 't haalt.

Henk van Rijen:  'D za-d-ur inhange vur-um' - Daar staat hem wat te wachten.

Jan Naaijkens, Biks:  inhange ww - erom houden

 

inhaole

werkwoord, zwak

inhalen

inhaole - hlde in - ingehld

ook in tegenwoordige tijd vocaalkrimping

'binnedoen', 'indoen' of 'binnegaon'

WBD (van koeien) naar de stal brengen na de zomer, ook genoemd 'pstalle',

Henk van Rijen:  oew schaoj inhaole - je schade (achterstand) inhalen

De Bont:  inhalen, thuishalen, onder (zijn) dak brengen, bergen, binnenhalen

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:  INHALEN - inhuldigen, plechtig ontvangen; Fr. inaugurer; bij landbouwers: Den oogst naar de schuur voeren.

Jan Naaijkens, Biks:  inhaole ww - inhalen

 

inhaoleg

bijvoeglijk naamwoord
hebzuchtig, schraapzuchtig, vrekkig

 

inhaoleghd

zelfstandig naamwoord

vrekkigheid, hebzucht, overmatige gierigheid

 

inhbbe

werkwoord, sterk
tijd, geduld, moeite vergen

- inhbbe - had in - ingehad

- gewoonlijk onpersoonlijk

Henk van Rijen:  'inhn'

WBD III.2.3:258 'een stuk inhebben' = dronken zijn

WBD III.2.3:259 'een brom inhebben' = dronken zijn

C. Verhoeven; Herinneringen aan mijn moedertaal (1978):
 INHEBBEN, meestal onpers. gebruikt: d hee w in - daar zit zoveel aan vast, dat het lang duurt voordat het ervan komt.

De Bont:  inhebben l) in zich hebben, bevatten; 2) binnen hebben, binnen de schuur gehaald hebben.

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899: INHEBBEN - INHEMMEN - vorderen, eischen

 

inkalve

werkwoord, zwak

inkalven

WBD inkalve (II:1006) - inkalven; afkalven: het afzakken v.h. kettinggaren; ook wel afkalve, kalve of kalvere genoemd

 

inkle

werkwoord, zwak

inkuilen

WBD I:1441 aardappels poten met de schop in afzonderlijke kuiltjes: inkle

 

inkhoorentje

zelfstandig naamwoord verkleind

Frans Verbunt, Tilburgs voor Tonpraoters (7e, 1996):  eekhoorntje

Stadsnieuws:  'Der zaat en inkhoorentje onder den bom buukenotjes te zuuke'(141007)

WNT INKHOORN - gewestelijke bijvorm van eekhoorn

 

inkhurntje

zelfstandig naamwoord, verkleind

eekhoorntje; zie ook 'inkhoorentje'

Dialectenqute 1876 - inkhurntje

Jan Naaijkens, Biks:  inkhoorn zn - eekhoorn

 

inkope

1. werkwoord, sterk

inkopen

2. zelfstandig naamwoord meervoud

inkopen

WBD III.2.2:2 'inkopen gedaan hebben' = zwanger zijn

 

inkrge

werkwoord, sterk

inkrijgen

WBD (van een koe) er gin kalf kunnen inkrge - niet drachtig willen worden

De Bont:  inkrijgen, drachtig doen worden.

 

Pootstok om in te krukken - afbeelding uit: Kroniek van de Kempen

inkrukke

werkwoord, zwak

aardappels poten met de pootstok

WBD I:1441 inkrukke

 

inlgge

werkwoord, zwak

inleggen

WBD I:1440 aardappels inleggen met de hand: 'inlgge'

met de schop: 'inkle'

poten met de pootstok: 'inkrukke'

poten in de voor: 'inspaoje'

 

inmaantele

werkwoord, zwak

inmantelen

WBD inmaantele (II:1052) - inmantelen, het plooiend vouwen van stukken weefsel die van het getouw genomen zijn; ook: ptffele

 

inne

telwoord

Henk van Rijen:  ene (een zekere)

 

inneeme

werkwoord, sterk

innemen (in div. bet.)

gez. goed van inneeme - inhalig, schrokkig

 

innegte, innigte

telwoord

enige

► nnegte

 

inpaase

werkwoord, zwak

WBD III.1.2:26 'inpassen' = opschuiven; ook 'opschikken', 'ruimen'

 

inrge

werkwoord, zwak

- inrge - reg in - ingereege

- geen vocaalkrimping in tegenwoordige tijd

WBD dichtbinden: het met touw dichtbinden v.e. veteropening, voordat men begint met overhalen (II; 744)

 

inrsse

werkwoord, zwak

inwrijven

inrsse - rste(n) in - ingerst

Daor moete oewe rug is meej inrsse

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:
 INRUIS(CH)EN (met verkorte ui) - inwrijven: Ge moet uw handen flink inruisen mee zalf.

 

inschaore

werkwoord, zwak

inschaore - schaorde in - ingeschaord

- geen vocaalkrimping

WBD een wei vol vee jagen

Henk van Rijen:  verzamelen, ophalen

J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - INSCHAREN Z.a.

K. Heeroma - Brabants uit de 18e eeuw (woordenlijsten Verster,1968) - INSCHAREN - het vee in de weijde brengen. Doch wordt doorgaans gebruikt van ene gemene weijde, die op zekeren bestemden tijd ingeschaard wordt.

 

inschiete

werkwoord, sterk

- inschiete - schoot in - ingeschoote

WBD inschieten

WBD aantrekken: schiet gaa in mn lrze - trek gauw mijn laarzen aan

WBD inschieten (het deegbrood in de oven plaatsen)

WBD inschiete (III:1O38) - inschieten (v.d. weefspoel /inslag); ook: schiete, inslaon, durslaon, slaon of gooje

WBD inschiete (II:104l) - inschieten: inweven v.e. kleur of patroon

De Bont:  bij buren een of meer mikken resp. broden laten bakken.

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899: INSCHIETEN, bij naaisters: 'Nen lap in een kleedingstuk inschieten' - er eenen lap innaaien om het te herstellen.

 

inscht

zelfstandig naamwoord

WBD inschot: de plaats waar men met de voet in de schoen schiet (II:713)

 

insgelks

bijwoord 

Henk van Rijen:  insgelijks, eveneens, van hetzelfde

WNT INSGELIJKS - evenzoo, evenzeer, eveneenz

 

inslag

zelfstandig naamwoord

de draden die bij het weven in de breedte lopen; in tegenstelling tot de kettingdraden, die in de lengte lopen.

Interview Hermans - 1978 - mar as ge ng van de veezel af irst et gaare moet spinne, war daarnaa ng verwrke tt ktting n inslag in de weeverij n dan ng es et stuk 54 meeter maoke.. (transcriptie Hans Hessels, 2013)

► KLIK HIER om het interview te beluisteren

 

inslagkeejper

zelfstandig naamwoord

inslagkeper

WBD II.4. p. 868 Een keper waarvan het oppervlak (de 'bovenkant van het weefsel') hoofdzakelijk door inslagdraden wordt gevormd -  inslagkeper: het type inslachkeejper, K 183 (= Tilburg) .

 

inslaachsatn inslaachsetn

zelfstandig naamwoord

inslagsatijn

WBD II.4. p. 868 Satijn waarvan het oppervlak (de 'bovenkant van het weefsel') hoofdzakelijk door inslagdraden wordt gevormd - inslagsatijn - inslaachsatn, K 183 (= Tilburg); inslaachsetn, K 183 (= Tilburg)

 

inslaon

werkwoord, sterk

inslaan

- inslaon - sloeg in - ingeslaon (hij slao in)

Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - der et roejke ingeslaon hbbe (vB Tilburgse Taalplastiek 1969) - de laatste adem uitgeblazen hebben (Weverstaal; zie onder roejke)

WBD inslaon (II:1038) - inslaan: inschieten v.d. weefspoel; ook: durslaon, slaon, inschiete, schiete of goje

WBD III.4.4:88 'inslaander' = hevige donder; ook 'inslag'

 

inspaoje

werkwoord, zwak

inspitten

WBD I:1442 aardappels poten in een voor: inspaoje

Stadsnieuws:  D waar de grotste ll: iemes inspaoje in den Dn = Dat was de grootste gein: iemand ingraven in de Drunense Duinen (230108)

 

 

insteeke

werkwoord, sterk

insteken

WBD 'instke' (II:1166) - insteken (= vademen: een draad door het oog van een naald halen)

 

int

zelfstandig naamwoord

inkt

B Die(n) int schrft goed.

Cees Robben Hij greep naar int en naar pampier (19651224)

 

Detail uit Prent van de week van 29 juni 1957

 

weijD Etym.: oud Frans - 'enque'

J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - INT voor inkt of, gelijk anderen spellen, enkt. Sommigen leiden het woord af van het Poolsche inkaust...

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:  INK, INT, ENK - ent, griffel: eenige inten op 'nen boom steken.

Noord en Zuid, jrg. 25, 1902, p. 241 Int, inkt. De vorm int was ook in 't Mnl. naast inct in gebruik. Over de etymologie van dit woord zijn de geleerden het niet eens.
MNW lemma INCT - Mit ynt ende mit pennen ghescreven, Hs. Moll 5, 120 b., Holland, 1450-1470; Van papier ende int, Bel. v. L. 383.; Om int ende papier gegeven voir mijns heren clercken, Oorl. v. Albr. 162, 1390-1400.; Dat alle die bergen waren pappier, ende alle meer ynt, ende alle menschen die snelste scrijvers waren, die en conden niet beschryven dat grote loon, D. War. 4, 523.

 

intds

bijwoord 

intijds, tijdig, op tijd

Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  'intijds'

Henk van Rijen:  ge moet et intds laote weete - je moet het tijdig laten weten

Henk van Rijen:  toeter intgs - claxonneer op tijd

De Bont:  intets, bijw. 'intijds' - bijtijds

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:  INTIJDS (ij kort) bijwoord   - bijtijds, tijdig

Jan Naaijkens, Biks:  intds bw - op tijd

Haor Intds - bijtijds, op tijd

 

intre

werkwoord, zwak

Henk van Rijen:  interen, inboeten, erop toegeven

Stadsnieuws:  Ik h gin geluk meej et kaorte, ik tr in op menen buut (120409)

 

interesaant

bijvoeglijk naamwoord

belangwekkend, interessant, in ouder Tilburgs vooral gierig

De betekenis 'gierig' is afgeleid van het Franse intrt, (eigen)belang

N. Daamen - handschrift 1916 - "interessaant - 't is nen intressaante vent (gierig, hebzuchtig)"

Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  intersaant, intersaanter = interessant(er)

Van Delft - "Een interessaant wijf" is een vrouw die zuinig is, op het gierige af. (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 109; 13 april 1929)
Van Delft - "Het is 'ne freete (trotsche, hoovaardige, fatterige) meensch, da kan d'm aanzien, mar zij is z'n interessaant (gierig) wijf, da ze 'n dubbeltje deur zou bijten, al was 't d ze van ouwerdom op d'r taandvleesch liep", sprak de een en de ander antwoordde gevat met de woordspeling: "D doen nou al d'r bessems (bezems) en vegers al." Dit is: Die trotsche man had dus een gierige vrouw en de bezems werden versleten tot op het hout. (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 108; 6 april 1929)
Van Delft - "W iesse toch interessant tot oppene cent", zegt de groenteman, die z'n knolraap verkocht heeft en bij het teruggeven een halfje tekort komt, waarvoor de zorgzame huismoeder nog gauw een appeltje van z'n kar grist, om toch zeker niets te kort te komen.(Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 110; 20-04-1929)

En toen ie grotter wier, ies ie zo gierig geworre, zonne vrak, zo interessaant, zonne pin, zo gierig as de naacht. (A.J.A.C. van Delft, uit: Toen Tilburg nog dorps was: Een heel typisch dialect; Nieuwe Tilburgsche Courant, 17 juli 1956)

Pierre van Beek Een goede eigenschap daarentegen is zuinigheid. Voor zuinig bezitten we ook 'n eigen woord en wel "interessaant". We hoorden het vooral gebruiken met betrekking tot een vrouw. Zo is een "interessaant wijf" een zuinige vrouw. (Tilburgse taalplastiek 7 Nieuwe Tilburgse Courant zaterdag 18 maart 1950)

Cees Robben Hij zeej ddgemoedereerd dek unne interessaante meens z... (19591107)
Cees Robben t Was unne bekaampige meens.. vuil en interessaant.. (19691107)
Cees Robben Ik heb nog nt unne interessaantere meens gezien as die daor lpt... Gierig.. vuil.. van den haauwvaast.. eene van penning zistien... (19840127

PM - enen intersaante meens- iemand die steeds op eigen voordeel uit is.

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:
 INTRESSANT - eigenbelangzuchtig, inhalig, op zijnen interest uit, schraapzuchtig.

Opprel - interessant - Zie de wdbb. Ook in de bet. 'indringerig' en 'inhalig'.

 

intreej

zelfstandig naamwoord

entree(geld)

Interview Hermans - 1978 - Ge had vruuger niks as veugeltjes vangebiejeskoope d was er ng nie as presies Divvenijns op den Heuvel mar d was en kwartje intreej!. (transcriptie Hans Hessels, 2013)► KLIK HIER om het interview te beluisteren

 

inwije

werkwoord, sterk

inwijden

Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - omd de Noordhoekse krk nie ingeweeje was toen dieje td Klik hier om dit bestand te beluisteren

 

inzepe

werkwoord, zwak

inzepen

inzepe - zipten in - ingezipt

GG overdr.: sneeuw in het gezicht wrijven als geintje onder kinderen en jongelui

Cees Robben Zakkoewis inzeepe...  (19560128)

 

inztte

werkwoord, zwak

inzetten

WBD inztte - inzetten, inwerken, in bewerking nemen, c.q. be- of verwerken van huiden (II:596)

WBD inztte (II:l036) - opsteken van pijpspoelen; ook: opdoen

inztte - ztte(n) in - ingezt

 

ir

onderscheidend voegwoord van tijd

Henk van Rijen:  eer, voordat

 

irde

werkwoord, persoonsvorm

eerde

- verleden tijd van 'eere', met vocaalkrimping

 

irder

vergrotende trap van irst

eerst, eerder, de eerste

Asse van iemand n krstkaort had gekreege, stuurde ze dr en trug. Dn pas. Irder nie (Jos Naaijkens; De krstman die mar nie vol kwaam;  CuBra, ca 2005)

 

irlek

bijvoeglijk naamwoord

Henk van Rijen:  eerlijk

Dirk Boutkan (1996) - (blz.34) irlek (met vocaalkrimping)

 

irst

telwoord, bijwoord 

eerst

Ik waar irst; Willem den Irste

Cees Robben Mar k moetet irst nog zien... (19600219)
Cees Robben De goei gaon aaltij t irst... (19720519)
Cees Robben Zonder irst n krske te maoke... (19720707)
Cees Robben De goei gaon aaltij t irst... (19740118)
Cees Robben Waor zal ie naa t irst aon begiene? (19840824)

Dialectenqute 1876 - hij is den irste

A.A. Weijnen, Dialectatlas van Noord-Brabant; Antwerpen 1952 - doe irst d raom is toe; de irste mis

A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - irste, geen 'urste' (blz.12)

 

irste

rangtelwoord

eerste

Cees Robben Den irste zondag van de maai/ dan trokken wij dur stad en haai/ mee de meziek naor Meuleschot/ naor Ln of Beek.... Mar t is kepot...../ dauwtrappen is vort van de baon....../ d hee jandoome afgedaon! (19540508) [Deze prent werd gemaakt naar aanleiding van een dreigende hernieuwing (handhaving) van het oude verbod op katholiek getinte manifestaties op de openbare weg, meestal het processieverbodgenoemd.]

zelfstandig gebruik

Cees Robben t Irste wettie zeej... (19580726)

Interview Hermans - 1978 - Daor hadde vruuger dieje pttemaoker van Appels n hedde daor d kefeej van Eerdewijk, daor gingde mistal en borreltje vatte. Mar witte w d is?... Den irste smkt nie zo goed as de vierde! (transcriptie Hans Hessels, 2013)► KLIK HIER om het interview te beluisteren

 

irstes

telwoord

in de eerste plaats

- Irstes Vrede op t programma. (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra)

 

irtie

samentrekking van 'eer' (voordat) en 'hij' met t als verbinding

Audioregistratie 1978 - ene personewaoge hing n, aachter die lookoomootief n dan en rij veejwaoges, en stuk f tien, vftien. Die zaate vol veej irtie in Den Bosch was, hor! Dikkels zat meejgereeje meej onze vadder, daor swoensdag Bossche Mrt! (Interview met Heikanters - Transcriptie door Hans Hessels)

 

irwaarde

bijvoeglijk naamwoord, zn.

eerwaarde

GD05 toen kwaam diejen irwaarde ng gereegeld n hs

 

is

bijwoord 

eens, 'ns

Cees Robben Kkkis of ie kkt Pietje... En as ie kkt... Nie kke... (19541224)
Cees Robben k Keek is in den doel... (19560714)
Cees Robben [vader tegen een kind] Alleej... Gift dn me is n hendje... (19580510)
Cees Robben Dokter Jaanse kwaamp is kke... (19660429)

Dialectenqute 1876 - mok de gloaze is vol - vul de glazen

Dirk Boutkan (1996) - (blz.99) zuukt is nr menen oed

De Bont:  is, resp es, bijw. 'is' (zwakke vorm van) eens

Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899:
 EENS (uitspr. is) bijwoord   wordt veel aangewend zonder bepaalde beteekenis en geeft aan de uitdrukking eenen zweem van verzachting = Ne keer

 

Isedoris

eigennaam

de heilige Isidorus

Cees Robben brengt Sint Isidorus in beeld als geneesheilige die men aanroept bij klachten over de stoelgang; het verband is nog niet opgehelderd. De prent werd gemaakt naar aanleiding van een bijeenkomst van de Broederschap van Sint Isidorus in het Sint Elisabeth Ziekenhuis.

Cees Robben Heiligen Isedoris/ Wil mij arme kloris/ Lekker laten p...../ Nu we u aan gaan roepen... (19740104)

Cees Robben 4 januari 1974

 

isser

samentrekking

is er

Cees Robben Isser d eene van t Gurke Tonia...? Nee hrre... dr wordt bij ons ginne Turk vermist... (19560303)

Cees Robben t Kiendje isser... God zij daank (19600422)

Cees Robben Mn vrouw isser wir bij, meneer dokter... (19790427)

Cees Robben Ongelk isser bij die van men nt bij.. Ze haauwt aaltij dren pt stf... (19790518)

 

isset
samentrekking
is het
Cees Robben W isset toch moeilijk (19811120)
 

issetter
samentrekking
is het er
Cees Robben W issetter goed... in Gol.. (19561006)
 

issus
vorm van zijn; alleen bij Robben opgetekend
Cees Robben Dr issus nog zat... [Er is nog genoeg] (19650827) mogelijk betreft het een bijzondere genitief, waarbij us staat voor van: er is daar nog genoeg van.


it

eet

- 2e+3e pers. tegenwoordige tijd van 'eete', met vocaalkrimping

MP gez. Tis nie rg asge onderwg honger krgt, agge mar ts it.

Cees Robben Dan it ie al dn vorse worst en hil mn soepvlees (19641231)
Cees Robben [Vrouw over haar man:] Hij it uit mn haand... (19691114)
Cees Robben ... Nol van Ham/ Die aaltij it en zit (19651231)

Marc van Oostendorp -- In Tilburg zegt men trouwens ook hij it. Die [I] is dus weer de korte versie van de [e] van eten. In dit geval hoor je (en spel je) weliswaar maar n [t], maar eigenlijk zijn er natuurlijk twee: die van het eind van de werkwoordsstam en de uitgang. (blogspot 'Brabantse klinkers', website Neder-L, 11 december 2013).