INHOUD WTT
HOME

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

 

Het Tilburgs Alfabet (Van aajkes tt zaandkl) werd geschreven door Jace van de Ven.

Klik hier voor de letters die niet tot de officile spelling behoren:

C

Q

X

Y

 

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K
L
M
N

O

P
R
S
T

U

V

W

Z

 

Wil Sterenborg

Net als de letters c, q, en y, bestaat ook de x in het Tilburgs spellingsysteem niet. De weinige in het Nederlands gangbare woorden die met een x beginnen, worden in de fonetische spelling van het
Tilburgs geschreven met ks, (ksieloofoon), met ks, zoals in kstesiepil (xtc-pil), of de z zoals in zerksapperaot (Xeroxapparaat) en Zeenks (de winkelketen Xenos). En natuurlijk als iks, zoals in iks-ben.
Ik heb al eerder aangegeven dat dit verschil tussen spelling en uitspraak graag is aangegrepen om taalgrappen te maken. Ook de makers van Goedgetld hebben een creatieve oplossing bedacht om hun alfabet
op 26 letter te houden. Aangekomen bij de letter X, hebben ze de tekst opgenomen van het officieuze Tilburgse volkslied, namelijk het lied dat opent met de regels: k Zie oe daor zo gre ligge/ Tilburg waor ik
geboore bn Maar dan als: Xie oe daor zo gre ligge.
Van de Tilburger Ferry van de Zaande een creatie van Frans van der Meer is op YouTube een clip te zien en te beluisteren met een radioletterquiz. Daarin benoemt Van de Zaande de X als: De X Van Xogget nie weete (Internet; 2012)
Ook in oude ABC-boeken namen de auteurs hun toevlucht tot X-woorden die wij nu niet meer als zodanig herkennen, zoals de X van xijs (sijs, de vogel), of xerpent (serpent, een hond met een slangenstraart). (Ter Linden)