Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1958


 

 

58 01 03a    Reactie voor en van Lechim

 

Geachte Redactie,

 

Zoals altijd las ik heden weer met be-

langstelling uw blad De Tilburgse Koe-

rier. Ook de rijmpjes in ons schn dia-

lect van Lechim puzzel ik steeds door.

Ze zijn vaak erg gevat, alleen deze

week ben ik t niet met de rijmer(ster)

eens. Niet dat ik de zin voor folklore

niet kan waarderen, maar - zo heb ik

me afgevraagd - Lechim is bepaald

zelf geen winkelier, want dan zou hij be-

ter weten wat voor brutaliteiten er die

verklede onnozele kindertjes op na kun-

nen houden.

Nu is mijn schrijfwijze van de schone

Tilburgse taal niet zo zuiver en foutloos

als van hem (of haar), maar ik stuur

hierbij mijn antwoord op dit onderwerp

in dichtvorm aan u op. Wilt u er gebruik

van maken om t in Uw blad te plaat-

sen, dan geef ik U hiervoor mijn toe-

stemming - tenminste - als Lechim

niet uit zijn vel springt dat ik zijn rijm

op deze manier te liijf ga. Ik hoop ech-

ter dat hij/zij sportief genoeg is om

deze kamp aan te gaan.

 

 

 

58 01 03a    Ik begrp t wel

 

Kunde gij d nie begrpen

Waorom d d wordt gedaon

En de deur mee Koosje Koosje

Vur d'r neus wordt dichtgeslaon?

Ik zal t jou is rap vertellen

Zelf ben ik moeder van 'n zaok

Die naa al ruim 20 jaoren

Die "folklore" hier mee maok.

Nee 't gao nie om die centen

Of die snuupkes vur durre mond

Mar wel om de brutaole streken

Die k die dag soms ondervond.

Want t is ok bij de klntjes

Net as bij groten mee carnaval

Ze gedraoge der eige naor d'r pkske

Dus as boefjes in deez geval.

As die kender nao is ammol

Kwamen toe unne wze zet

En onder d ge-Koosje Koosje

Een dikke streep naa wier gezet.

Want echt waor - de ondervinding

Hee veul meensen al geleerd

Lopen in die schooierskleren

Is vur kender glad verkeerd.

Laot ze mee "Driekoningen" zingen

Mee unne kroon op van zilver of goud

t Pluche taofelkleed om d'r schouders

Of 'n lempke aon 'n stukske hout.

Kek - dan komt er in d'r hartje

Een heel kln bietje koningsbloed

En d stao ons Tilburgse kender

Allemol zo fier en goed.

't Lieke van de Herderkes lagen

Zal ze heel w netter staon

As den dreun van Koosje Koosje

Ik heb 't in mun broek gedaon.

Dan staon alle deuren open

Waogewd! - toch vraog ik hier

Nie allenig in de winkels

Mar ok bij den partikelier???

 

Henritte

 

 

 

58 01 03a    Naauw snap ik 't ook

 

Och messchien leeget wel aon mn

Ik heb zoveul verstaand nie

Mar nao 't lezen van oew vers

Geleuf ik d ik 't verbaand zie.

 

Kek is, ge moet de knder nie

Over ne kam gaon schre

Smeerlappen zn 'r aaltij bij

Ok strak mee d're lantre.

 

Al draogen ze dan ne kroon

W zodde daor bij winnen?

t Zit nie aon den buitenkant

't Goei d zit van binnen.

 

Al hebben ze 'n bruukske aon

Gelapt of vol mee scheuren

Waor ze w in hebben gedaon

Ik maag ze gre heuren.

 

Knder moeten onneuzel zn

Om knderkes te blven

Want as ge ze 'ne krn op gift

Dan gaode overdrven.

 

As gij gre 'ne koning ziet

Mee ringen in zn oren

Mn kan 'n knderlijk knd

Aaltij nog meer bekoren.

 

"Ieder zne meug", zo spraak d'n boer

Ruzie zumme nie krgen

We hebben ieder t ons gezee

Dus verder naauw mar zwgen.

 

Mar n dingske zo ik van jou

Toch nog wel willen weten:

"Zeg Henritte, zde gij

Oew ge jeugd vergeten?"

 

(sans rancune)

 

Lechim

 

 


 

 

58 01 03b    't Hee ok naodl

 

- Zaolig Nuuwjaor war Grutmoeder

- Zaolig Nuuwjaor taante Jaon -

Z zk 'n woensdag mee m'ne klnste

De femilie afgegaon.

Buiten wies ie dan te zeggen:

"Daor is 't d en daor wir deez'

Mar 't schnste w'k vandaog gezien heb

Is de kaole kop van me Kees."

 

"Die hoeft z'n haoren nie te kammen."

Plaogde ik nog efkes mee

Omd dieje klnen aop daor zellef

Aaltij iets op tegen hee.

"J Pa, daor hedde wel gelk in

Mar hij heeget toch nie goed

Omd'tie in plaots van te kammen

Veul meer gezicht afwaassen moet."

 

 


 

 

58 01 10      As 't mar goeiekoop is

 

"N, luistert naauw 's efkes, Jaonus

'k Heb toch zo`n schn kld zien staon

't Kostte mar veftien gulden

't Prskaortje d hong 'r aon.

Ds persies w ik te kort km

Z'n dingeske veur tussendeur

En zis riksdaolders ds de duurt nie

Daor haauwe ze opruiming veur."

 

Ze krg 't geld en ging de stad in

W was 't daor druk, ze krg al spt

Mar nao lang wochten ha'ze 't kleeke

En was ze d'r centen kwt.

Toen ze 't thuis aon w gaon paassen

Zaag ze 't, mar toen was te laot

't Ding barstte van d'r lf aaf

Want 't was 'n kndermaot.

 

 


 

58 01 17      Van d'n aandere kaant

 

Ge het z van die aorge meensen

Die denken dsse linker zn

As ikke, omdk mar ne gewone

Kruike.. (j ge-wit-wel) ben.

Veural as ze hl deftig praoten

En n hge tn aonslaon

Dan denken ze: "D Tilburgs klutje,

Daor heb ik 'ne gemakke aon."

 

Z spraak ik vleeje week twee heren

En die sleepen mn w deur

Mee mn plat Tilburgs taoltje

Net of ik d zellef k nie heur.

Ik zee: "Komde gullie uit t Westen"

"Ja. - "Nou ds dan ne trost,

Dan kunde t zellef k nie helpen,

Want de wzen kwamen uit de Ost.

 

 
 

 

58 01 31      De sneuw is weg

 

God z daank, diejen drek is weg

Messchien is t zunde dk t zeg

Mar ik heb r gin spt van

Agge daogluks deur dieje smurrie tobt

En t waoter tussen oew tne sopt

Hedde r k gin preft van.

 

W d'aanders is t veur de kln

Die vnen sneuw vanges fn

Verwochten m vol verlangen

Mar as ie n week gelegen hee

Gaoget slibberbaontje en de slee

Hullie k de kl uithangen.

 

 

 

 

Dinsdag 11 februari a.s. zal door de N.K.

Harmonie het 104e Armenconcert worden ge-

geven.

 

58 02 07      D's de Hrmenie

 

Mee hge hoeien en slipjassen

Sjouwend mee tubas, trompetten en bassen

Z gao "de Hrmenie op pad

As ze mersjeeren deur de stad.

De jong op de kaaibaand roepen: "Hup, hup

Daor hedde de hge hoeien-klup."

 

Mar al meer as honderd keren

Hebben die blaozers t kunnen presteren

Om tot veurdel van de slcht bedilden

Te speulen veur wie t heuren wilde.

Alln al veur d jaorluks concert

Zn ze t "Kninklijk" volop werd.

 

 
 

 

58 02 14      Denkte er aon?

 

Ons moeder zee mee Carneval:

"Witte w ik merge is doen zal?

Ik bak fn veur ons allemollen

'n Grte schaol mee olliebollen."

Allocht nie van die petieterige klne

Mar flinke grte mee roznen.

 

Z eten we saomen, rustig bedaord

Terwl t vet drppelt laangs onzen baord

Dan zee ons moeder mee n gloeiende kleur

"'t Is of dk t merrege al heur

Denkte gullie wel aon oewen td?

Ge wit toch wel dgge mar stobber zt?"

 

  


 

58 02 21      't Begien is gemaokt

 

Ik ben naor den optocht wiste kken

'nen Echte stoet mee Prins en al

J 't begient 'r op te lken

We worren rp veur Karneval.

As ge al die kndersnoetjes

Daor 'n Zondag had gezien

Dan zodde eerluk moette zeggen:

"D was naauw 'n goei begien."

 

Ge zaagt kabouterkes en boeren

Trekken deur Jerusalem

En geleuf me, al die brakken

Waren gewoonweg staopelbrem.

't Was'n fist z ge in Tilburg

Wezeluk nt het gezien.

Naauw nog de grten, laot ons hopen

D maag in 't aander jaor messchien.

 

 


 

 

A.s. zaterdag om 11 uur zal in het radiopro-

gramma van de K.R.O. een reportage worden

gewijd aan het werk van de Tilburgse Zieken-

omroep "Studio Elisabeth".

 

58 02 28      Kemedie as Remedie

 

In het gaasthuis wordt hl veul gedaon

Veur zieken en gewonden

Want duuzenden die hebben daor

'n Lvenskaans hervonden.

God wit hoeveul 'r beter zn

Die de moed ha'n verloren

Durom vat ik m'n ptje aaf

Veur zusters en doktoren.

 

Zn ze dan wir w opgeknapt

Dan volgt 'r as remedie

Veur zurgen en veur sjagern

W gezonde kemedie.

D is het wrk van de studio

Die naauw al ruim tien jaoren

Iedere week de snuiten daor

'n Paor uur op laot klaoren.

 

 

58 03 07      'n Jaor Koerier

 

Ik zeg giesteren tegen mn vrouw:

"Ge mot me ekskeseren,

Want ik mot irst naor de Koerier

Om te filleseteren

Want witte wel t is deez week

Persies n jaor geleeje

Dt irste nummer van d blad

In de bus kwaam gegleeje."

 

Al is t mar n simpel ding

Tetaol zonder pretenties

Toch zuukt iedern zn ge suf

Naor de onzin-advertenties.

As t waor is w d'n buurman zee

Gaoget r zelfs op lken

Dtter ok nog meensen zn

Die naor mn versjes kken.

 

 
 

 

58 03 28      April-zot

 

Kriesje van onzen rpelboer

Is 'nen haandige klne

Die veur plezier en lolletjes

Aaltij iets wit te vnen.

Hij kwaam bij hullie moeder aon:

"W is de md toch slcht,

Ze zit aachter de kiepekooi

Te vrijen mee de kncht."

 

De baozin vlg mee overend

D kos ze nie gedgen

Ze kkte van de raozernij

Dn drift schoot uit d'r gen.

Toen zee kln Kriesje: "1 April,

Ik heb oe fn te pakken,

Want t is lekker nie de kncht,

Mar ze pa die zit te smakken."

 

 
 

 

58 04 04      Platte Paos-aaier

 

't Mdje viel en had ochrm

n Schaol mee aaier in d'ren rm

Die ze net w gaon koken.

Ze had ze irst hl schn gekleurd

Mar nauw - nao d t was gebeurd -

Waren ze gelk gebroken.

 

Ze bakte rap ne grte struif

En witte w ze zee, die druif?

"Ik zr van ondersteboven,

De Paosvogel hee wezeluk waor,

De Paosaaier bij ons deez jaor

Deur de brievenbus geschoven.

 

 
 

 

58 04 11      Dan witte 't wel

 

As alles naor d'n boenwas ruukt

As g'oew ge 't klapzuur zuukt

En toch niks mir kunt vnen

As t huis gelkt op ne stal

Mee zp en vgers overal

En t raom zonder gerdnen

 

As ik mee mmers waoter gooi

Niks krg as brd mee kwattastrooi

"D moet oe naauw mar smaoken"

As ik mee ne witkwast zwaai

En verlang naor de Mkerhaai

Is mn vrouw aon t schnmaoken.

 

 
 

 

58 04 18      Bestellers-misre

 

t Valt om d'n die-dd nie mee

As ge besteller zt

Want 't-doeter-nie-toe wffer weer

Oew kraanten moette kwt.

Mar schnt nen enkele keer de zon

Dan heddet nog nie rk

Want op veul plaotsen is de bus

n Musseklem gelk.

 

Dan hedder k nog huizen bij

(en mistal zn d zaoken)

Die hbben nog nie eens 'n bus

Om de kraant in kwt te raoken.

Daor kan ik mee mn pet nie bij

Of denken die bij d'r ge:

"'nen Belasting-aonslag kan ik nt

In mn brievenbus krgen."

 

 
 

 

Donderdag voetbalden Brabantse kasteleins

ten bate van de Kankerbestrijding.

 

58 04 25      Veur 'n goei doel

 

k Zaag ze sjouwen de slukskesbaozen

N, nie mee flessen en mee glaozen

Mar gewoon veur dr ge lol

Draovend aachter nen lren bol.

 

Ze liepen te zwten en dr lippen te lekken

Dr tongen die bengelden uit dr bekken

En d'r kelleegas die d bistenspul zaagen

Zaten d'r ge te barsten te laagen.

 

D'n Dr - hij hee al is ribben gebroken -

Dee niemir mee, hij docht aon zn knooken

En zee: "D flikke ze me mar ne keer

Want z iets doe me vuls te zeer."

 

Ondanks alles is t toch iets schns

Want t Koningin Wilhelmina-fons

Zal r tenminste wel bij vaoren

En wij... wij vatten sebiet ne klaore.

 

 
 

 

58 05 02      't Is wir Maai

 

'n Zondag? N, dan koom ik nie

Want ik moet mee de hrmenie

Toch zeker daauw gaon trappen

D'n irste zondag van de Maai

Z s mrges vruug, dwars deur de haai

D gao veur, ds te snappen.

 

Naor Gsel, Esbeek of naor Haoren

Trekken we al veule jaoren

Speulend wit volle borst

En zien we dan "Vergunning" staon

Dan leggen we gaauw efkes aon

Want van blaozen krgde dorst.

 

 

 

 

58 05 09      't End van 't vrken

 

Hij had n stnen vrken

Waortie getrouw in spaorde

Omdttie wel wies d die kuus

Z'n snoepgeld goed bewaorde

Iedere week kwaam r w bij

t Ging bietje veur bietje

Mar toch wier t al lekker vet

Tot vreugde van ons Pietje.

 

Hij strk t over z'ne kop

En zee: "Schaai uit mee knorren,

Want ik zurgde r ommers veur

D gij dik zt geworren.

n Zondag dan is t moederdag

Dan is t afgelpen

Dan slaok oe dd, want dan moet ik

Veur s moeder w gaon kpen.

 

 
 

 

58 05 23a    Pinksterblommen

 

't Is al jaoren z gewist

Dsse mee de Pinksterdaogen

In de schnste stad van 't laand

D'r nuuw kleren gaon draogen.

 

Daorveur hebben ze k 'ne naom

Die stamt uit vruuger td

Want hl rap zeggen ze oe dan

Dgge 'n Pinksterblumke zt.

 

De echte blommen in de waai

Moette op td begieten

Wrum dan k de meense nie

Die "Pinksterblommen hieten?

 

Gao drom gaauw naor Kurvel toe

Want Jaansen die hee klaore

Waormee ge iedere Pinksterblom

Nog jaoren kunt bewaoren.

 

 

 

 

58 05 23b    Is d de reeje?

 

t Is lang niemir gelk as vruuger

Want toen gingen we in de maai

Iederen aovend saomen poelien

En lekker dokkelen in de Laai

Toen schn de zon as t veurjaor was

Mar naauw laot me mar zwgen

As de zon n uur gescheenen heej

Volgen drie daogen rgen.

 

Toch is die zon dezelfde

As in mnne jonge td

Mar ze is tegesworrig

De tel n bietje kwt.

Of zot zn w onzen opa zeej

Toen ie giestere naor de kerk ging:

"Daor kan de zon ok niks aon doen,

Ds bestedings-beperking."

 

 
 

 

58 05 30      Nie alln kiezen

 

"Waor zde toch z lang gewist?"

W ons kln Kriesje weten

Toen ik giesteren laoter as gewoon

Naor huis kwaam om te eten.

"Ik moest gaon stemmen, menneke

Deurom z ik z laot

Ik moes ommers gaon kiezen

Veur de geminteraod.

 

Hij kk me ongeleuvig aon

En zee: "D is n leugen,

Gij alln naor t kiezen toe?

D zodde nt nie meugen.

Want as ge n nuuw overhemd

Of sokken moet gaon haolen

Dan gao ons moeder aaltij mee

Om de keus te bepaolen."

 

 
 

 

58 06 06      W 'k heurde in Lourdes

 

Ze zaten zuut neffe mekaar

Mee tweeje op nen brankaar

Dr eugskes uit te kken

n Amsterdammerke van vier

En ne effe oud, van hier

Wttie dan ok liet blken.

 

Hij spraak Tilburgs z plat as t kan

t Aander verston r niks nie van

En zee: "Ik ga mij beklagen"

t Antwoord was: "Doe nie z zot

Of ik gao hier vlak veur de grot

Jou hard uit zitte laage."

 

 

 

 

 

58 06 13      We hebben 'r twee!

 

J, naauw meugdet gerust vort weten

Ik heb lilluk in m'ne knpert gezeten

Ik docht as d z deur blft gaon

Is t hier mee de voetbal veur aaltij gedaon.

 

't Was n dubbeltje op z'ne kaant

Mar NOAD bewaorde ons veur die schaand

Toen kos Willeke II t nie minder doen

En wier op z'n aauwverwets kampioen.

 

k Begrp nog nie dk z'nj angst heb gehad

Want as t gao om de naom van de stad

Dan vcht ommers alles w Tilburger hiet

En rrt iedere kieper as de midveur schiet.

 

Al wier t op t list wel efkes ht

Naauw slaon w'op ons borst en zeggen dan frd:

"Tilburg n stad die gin topclubs mir hee?

Asjeblieft, hier zn we, we hebben r twee!

 

 
 

 

Het getuigde niet van goede smaak, dat de lei-

ding van de 2-kilometer zwemwedstrijd de laatste

twee deelnemers verzocht het water te verlaten

om plaats te maken voor de waterski-demon-

stratie.

 

58 06 20      Volhaauwers

 

Ik zaat hard zwtend langs t kenaol

Op de waoterskie te wochten

en wk rondom heurde en zaag bewees

Dtter meer z over dochten.

 

Toch vond ik t niet rreg fn

Dsse de liste zwemmers wn dwingen

Om veur die skie op zij te gaon

En in nen bt te springen.

 

Mar die twee gaaven gin geheur

t Was nog nie afgelpen

Ze moessen irst aon t ndpunt zn

Veur ze in t btje krpen.

 

Daorin han ze ok grt gelk

En toen ze uit t waoter stapten

Was ik n van die duuzenden

Die hard veur hullie klapten.

 

 
 

 

58 06 27      Dsser nie bij!

 

Dtter wnig is veraanderd

Ondervnde wel t bist

As ge op ne maondagaovend

Naor t Ven toe zt gewist.

Daor heurde lven en bieje

Presies as vruuger om n prd

Naauw gaoget om n aauw Fordje

Smaondags op de automrt.

 

Wier r vruuger irst bij t prd

Goed in z'nen bek gekeken

Naauw ziedde ze vort d're kop

In motorkappen steken.

Mar zuukte as mist veur dn hof

Naor malse prdevgen

Dan vnder niks want van ne Ford

Kunde ziets nie krgen.

 

 
 

 

58 07 04      'n Rekt veur Kisumu

 

'r Laag n blaoike in de gang

t Laag r zeker nog nie lang

Want aanders was t al weg gewist

Zn ding is veur mn krst n fist.

 

't Leek kempleet nen illustrasie

Ammol meense mee rippetasie

Die d'r ge han ingezet

Veur t sukses van de Aktie-Rekt.

 

Ze haauwen n grte loterij

En die pertretten staon r bij

Om iedern te laoten begrpen

Hoe rg dtter daor kan npen.

 

Kpt deurom allemol n lot

t Kost ne gulden, mar ge wit per slot

Dt bestemd is veur hulp aon de zwarten

Die d'r ge nog nie zelf kunnen starten.

 

 

 
 

 

Op zaterdag, zondag en maandag a.s. orga-

niseert de "Capelle St. Jan een groot Fancy-

Fair ten bate van het Instrumentenfonds, in

zaal "Pas Buiten", Bredaseweg.

 

58 07 18      Naauw is 't jouw burt

 

O jao, zde gij al vergeten

D de "Kepelle Sint Jan"

As irste hrmenie van Tilburg

Schne uniformen han?

En nen echte tamboer mter

Tverend mee zunne stok

Mee permaantig vlak daor aachter

Dieje keutelenden bok?

 

Nuuw instrementen zn r ndig

Want de aauw zn uit de td

Daormee kunde gij naauw bewzen

Dgge ginne pineegel zt.

Gao naor d Faansie Fre s kken

Ge wit daordeur helpte gij dan

Iets waor we irst ok grts op waren

Die schn "Kepelle van Sint Jan".

 

 
 

 

58 07 25      Alln d nie

 

Omdt n zondag wrm was

Ging k al vruug mee ons menneke

Op de fiets zingend deur de haai

Zuukend naor n stil venneke.

 

Hij zee: "Gaon we dan zwemmen pa?

Ik snak naor fn kaauw waoter"

De locht betrok en t waoter kwaam

Mee bakken, efkes laoter.

 

De rgen kletste in mne nek

Drp langs m'n blte bnen

En siepelde bij iedere stap

Snierkend tussen mn tnen.

 

Ik dreugde thuis m'n ge aaf

Terwl ons Sjefke snikte

Z'n zwembruukske was t nigste

D nie drppelde en likte.

 

 
 

 

58 08 01a    Dan is 't afgelpen

 

As duuzend rgels saomen speulen

En knder in de mallemeulen

Zwaaien naor aauwers aon de kaant

Of in de zweef van spanning kwken

As ze z in de diepte kken

Dan IS de kermis in t laand.

 

As mdjes, nog lang nie uit de kluiten

Omkke as jonges fluiten

Al zee de buurvrouw dan: "t is schaand

As vadders olliebollen kpen

En moeders mee ne zuursteel lpen

Dan IS de kermis in t laand.

 

As overal veur de kefeekes

Aauwer meense mee d'r tweekes

Denken: "W was t vruuger plezaant"

As ge r aaventoe is ne

Ziet die zwmelt op zn bnen

Dan IS de kermis in t laand.

 

As bkkers, slagers, gruunteboeren

Bekaant nie drven gaon te "toeren"

Omd iedern is afgebraand

As er mar wnig pront betaolen

Mar op de pof n mikske haolen

Dan WAS de kermis in t laand.

 

 
 

 

58 08 01b    As 't mar van Krvel komt

 

"Ik zal d'n dubbeltjespot deez jaor

Is deegeluk besteeje"

Z murmereerde ons Klezien

'n Paor daogen geleeje.

"Ik kp veur ieder knd irst w

Om laoter mee te speulen

En ik haauw mar n paor vftigers

Veur in de mallemeulen."

 

"Gij krgt vanges ok oew part

Al kan ik nie veul betaolen,

Veur jou zak omdt Kermis is

Wel w in t fleske haolen.

"As g'em dan mar bij Jaansen haolt

Op Krvel, war Klezientje,

Dan krgde gij n fn fles wn.

Hier hedde vast n tientje."

 

 
 

 

58 08 15      Aauwe liefde "roesselt" nie

 

D aauwe liefde nie kan roesten

Wordt nogal is gezee

En t blkt d dees gezegde

Toch wel iets van waorhd hee.

 

Want n zondag zaag de Spoordk

Meer meensen as verleeje jaor

D de zon oe host liet braoien

Was veur niemand n bezwaor.

 

Ze spulden vlot, rcht van de lver

En iedern die vond t zund

D d'n aauwe Jan geraokt wier

Want d had m gin meens gegund.

 

Naauw nog nen dag of virtien wochten

Dan vangt de kompetisie aon

En stiekum zit ik al te hopen

Dt dan wir effe goed zal gaon.

 

 
 

 

58 08 22      Stoplichten

 

D'n Heuvel gaot 'r op veuruit

't Verkeer hee wir gewonnen

Mar aaltij heurde maauwen van:

"W zn ze naauw begonnen."

 

De fietsers uit 'n aander stad

Rijen host ammol goed

Mar half Tilburg wit wir nie

Hoetie naauw fietsen moet.

 

Ge zegt wel: "Tilburg is gin stad"

Mar toch lpte te klaogen.

Weurom kunde de laast van "stads"-verkeer

Nie as 'ne "stads"-meens draogen?

 

't Is wezeluk z moeiluk nie

As dt messchien wel lkt

't Wst ommers z'n ge

As ge uit oew gen kkt.

 

 
 

 

58 08 29      D nt mir

 

Ik ha zonder rg "Jao gezee

Ik ha me laoten verraassen,

Toen Taante Sjooke aon me vroeg:

"Wilde op de kiendjes paassen?"

 

Ik was r nog gin drie ketier

Of dr krp ne klne

Persies gelk ne jongen aop

Omhg langs de gerdnen.

 

Toen gingen ze koiboike doen

Nou, ik moes t bezuuren

Ze bonden me mee vven vaast

k Kos me niemir verruuren.

 

Ons taante Sjoo die zee nie veul

Toen ze laoter op kwaam daogen

Mar ik zaag wel aon dr gezicht

Desse mn niks mir zal vraogen.

 

 
 

 

58 09 05      Wel gefileseteerd

 

As Kriest verjaort, dan haauwt ie fist

En komen al de knder

D is z vruuger al gewist

Al waren ze toen klnder.

 

Toen zin ze: "Kriest-m ds veur jou

En gaven w segaren

Mar keken onderwl al schouw

Waor d de taartjes waren.

 

De td van taartjes is veurbij

Naauw geven ze n hendje

En Kriesje schuift 'nen borrel bij

Gehaold op t Krvelplntje.

 

Dan vatten ze dr glas omhg

Wensen nog hl veul jaoren

En denken w hee Jaansen toch

Verroeste fne klaore.

 

 
 

 

Woensdag j.l. werd in de wijk Konings-

hoeve - Jerusalem de grootste demonstra-

tie van het landelijk B.B.-commando ge-

houden welke ooit heeft plaats gehad.

 

58 09 19      Witte 't nog?

 

Witte t nog, vftien jaor geleeje

Kwaamen de bommen naor beneeje

En zaaiden overal verdrf.

Hoe dikkels docht ik in mn ge:

"Lief Hirke, laot ze mn nie krge,

Ge wit toch dk z gre lf."

 

De B.B. tnde hoe ze prebeeren

As t ndig is t gevaor te keeren

Mar, biste meensen, w doen wij?

Mee s haanden in s zakken staon we te kken

Toe laot de gewonden nie langer mir kwken,

Mar helpt k n hendje en gaot r bij.

 

 

 

 

 

De Commissie voor Stadsverfraaiing was vol

lof over het standbeeld van Orpheus aan de

Caspar Houbenstraat.

 

58 09 26      Wnne lillukerd

 

t Lee netuurluk wir aon mn

Omdk gin kunstemaoker ben

Is mn oordl niet billuk

Mar ik haauw nie van valse schn,

Ik zeg mar ronduit w ik mn:

"Ws dieje vent toch lilluk."

 

'ne Krel mee zn grte kien

H'k van mn lve nie gezien,

Of han d alle Grieken?

De kemissie zee: "Is fraai

Mar ons kln Sjefke kan mee klaai

Zn mrmel ok febrieken.

 

 
 

 

58 10 10      Hij wies waor van

 

Hij ha nen schnen boom mee pren

Die han zn vrouw en knder gre

En ze waren lekker veur de weck

Hij op ne snipperdag aon t plukken

Den hillen dag rken en bukken

Hij krg bekaant ne stve nek.

 

"Wocht mar n uurke mee oew pren

Ik gao irst mn kl we smren

En hij belaandde aon de tap.

Hij dronk tot ie begos te hikken

Mee n dikke tong zeej: "Gatverdikke,

Ds van de pren, mar dan op sap."

 

 
 

 

58 10 17      Mee de td mee

 

Van t zomer hai mee 't zwemmen

Zunnen rrem gebroken

Want hij was in nen klne slt

Op d'n bojem gedoken.

Zodoende heetie maondenlang

- Hil de zomer bekaant -

Gerentenierd mee zunne vlerk

In gips en in verbaand.

 

Mar giestere zaag ik m wir

Mee zunnen duim verbonden

Ik zeg: "W zie k naauw Jan?

Hebben ze oe wir gevonden?

"Jao Jaonus zeej, "ze hebben me te pakken

Van t zomer mee t zwemmen

En naauw mee t houtjes hakken.

 

 
 

 

58 10 24      De kachel moes aon

 

Ik ha de kachel aongemaokt

Omd m'n vrouw zon kaauw had

En omd ik z zuutjes aon

Genog van d'r gemaauw had

Mar t ppke paaste nie goed

Ik vatte gaauw nen haomer

En sloeg natuurlijk veul te hard

De rk sloeg deur de kaomer.

 

Ge zaagt mekaare niemir staon

Van de walm en de waosem

Mar toen k de raomen open had

Kregen we wir w aosem.

We zen toen mar te bed gegaon

M'n vrouw schreuwde, ochrm,

Ik zee: "Legt r mar n deken bij,

Dan krgde t ok wel wrm.

 

 
 

 

58 11 07      Missie

 

We zn de schnste stad van 't laand

- D witte vort wel onderhaand -

Mee schaauwen en febrieken

En wgge effe goed wel wit

- Mar al te dikkels ok vergit -

'n Stad van Katelieken.

 

De Missie-paoters staon gerd

Om ons gebreken, lang en brd

Onder oew neus te vrven

Gao drom in daander week

Iederen aovond naor de preek

Laot Tilburg, Tilburg blven.

 

 
 

 

58 11 14      Hoela-Hoep

 

De vrouw van Tiesje Kerremans

Die wg tweehonderd pond

Iets wsse zelf z zuutjes aon

Te veul van t goeie vond.

Ze wou gre vermaogeren

Mar t eten d ging deur

Ze docht toen aon nen hoelahoep

Mar d'r was gin maot veur heur.

 

Toen kocht ze zeuven meter buis

En liet nen hoepla smeeje

Daor draaide ze mee om d'r lf

Van boven naor beneeje

Mar efkes laoter riep de buurt:

"N Berta, ds ok knudde

As gij zo mee oew dinges draait,

Stao hil t huis te schudden."

 

 
 

 

Zondag a.s. zal de heer Jan Jansen, voorzitter

van het Tilburgs Toneel "D.O.T.O., zijn

40-jarig toneeljubileum vieren.

 

58 11 21      Gefieleseteerd Jan

 

Tenl was z'n liefhebberij

Veurdraogen vond ie fn

Want as ie veur t voetlicht stond

Kos ie van alles zn.

Soms moes ie unne streuper zn

Dan wir ne ginneraol

En spuldenie verloren zoon

Dan kweek de hle zaol.

 

Z stond ie firtig jaoren lang

Mee liefde op de plaanken

En veul uren tenlgenot

Zn mee aon hum te daanken.

Toch bleef ie 'ne gewone meens

Niks nie verwaond of deftig

Allee, Jan, nog tien jaor dr bij

Haauw vol, dan zntr fftig.

 

 
 

 

58 11 28      ?

 

Amper n half jaor geleeje

Was hil Tilburg dik tevreeje

W hebben we toen frd gezee:

"In de erediviesie hemmer twee

Naauw draoge ze de rooie lantre

En Tilburg zit mee de gebakke pre.

 

De kraant stelt veur om saomen te gaon

Want twee grte clubs is niks gedaon

Volgens hullie is de konklusie

Niemir maauwe, mar n fusie.

De naom wordt gin Noad of Willem II

Mar alles deur mekaare, dus: "Hach.

 

 
 

 

58 12 05      D'n overweg was toe

 

"Mee t klottere zk, Godzdaank,

Z goed as klaor zeej s Triske.

"nen Daas veur s Leen, n pp veur jou

En n blokkeds veur s Kiske.

Alln veur s Nolda zuuk ik nog

n Goei zer om te strken

Ik denk dek daor tnemekaar

Mar efkes naor gao kken."

 

n Uurke laoter kwaam ze trug

Mar mee de ziekewaogen

En twee verplegers moessen ze

Kompleet naor binnen draogen.

Ze kwk: "Ik w gaon klottere

En d hek naauw ok gedaon

Ik klotterde vierkaant omlg

Toen'k over de brug w gaon."

  

 

 

 

58 12 12      J, dan wel

 

"Wie is hier d'n baos in huis?

Heurde veul vrouwen zeggen

As dre meens nao werktd

'n Kaortje wil gaon leggen

Dan rinkelen de ruiten

Degget heurt van uit de verte

Z gaoget k as ie ne keer

'n Ptje gao beljrten.

 

Mar diejen baos drft gewoon nie

'ne Winkel uit te lpen

As ze daor nao n uur gezuuk

Niks naor d're zin kan kpen.

Dan wordt de man ineens d'n baos

Want as ze nie kan slaogen,

Zee ze: "Ik moet t irst toch nog

Aon munne man is vraogen."

 

 

 

 

58 12 19a    Van goeie wil

 

M'n vrouw ha al tien keer gezee:

"Brengt naauw strak is ne kerstbm mee,

Want as ge tot t list toe wocht

Dan zn de schnste uitverkocht."

 

As ik dan thuis kwaam om te eten,

Hak t netuurluk wir vergeten,

Mar om mne goeie wil te tnen

Kocht ik giestere nen schne.

 

Mar thuis stk al n maastetop

Hl frd omhg aachter t schop

Die ha mn vrouw s middags gevat

Want ze docht d ik t vergeten had.

 

Ze riep: "Wel heb ik van mn lve"

De rest durf ik hier nie nr te schrven

Mar t leek nog op gin stukke nao

Op de spreuk die boven de Kerststal stao.

 

 
 

 

58 12 19b    'n Aauw adres

 

Mee Kersmis eten wij fesaant

Gatjen, w zn die fn.

Alln zen opa kluift nie mee

Die hee liever kenn.

As ie aon n billeke knaauwt,

Dan moeste m kunne zien

Hij draogt nen handdoek as servet

En t vet drupt van zn kien.

 

Tussen t lippe-lekken deur

Zee tie: "t Is echt wir fist,

Z is t in vruuger jaoren

Bij ons thuis k gewist.

Want aten wij daor haon of haos,

Kalkoenen of kenn,

Dan moes t aaltij van Van Iersel

Uit de Tillegraafstraot zn."

 

 
 

 

58 12 23      Troef

 

As we strak van t aauw in t nuuw

n Ptje zitten rikken

En as ger dan is neffe spult

Krgde hil w te slikken.

Dan hiette: gaoper of Jan Suf

Ge durft niemir te vraoge

Al hedde nen ope mezjre

Of kunde dertien slaoge.

 

Oew herses zn er niemir bij

W's troef schuppes of harten?

As ge dan gaauw n nutje vat

Dan zuldet wel wir starten

Want ge het ommers aaltij troef

Mee dallerbiste kaansen

In t fleske degge het gehaold

Op 't Krvelplein bij Jaansen.

 

 
 

 

58 12 30      'n Goei begien

 

Agge t aauw jaor goed bekkt

Hemme nie veul gedaon

Waor we - z aachteraaf bezien -

Nog grts op kunne gaon.

We hebbe ammol geprebeerd

Om onze zin te krge

En dochten iedere keer opnuuw

Alln mar aon ons ge.

 

Zurgt degge in oew ge g

W aachting trug verdient

En t jaor d op d'n drpel stao

Mee n schn laai begient.

Prebeert gewoon om goed te doen

Oprcht, nie veur de schn,

Dan zal t veur ons allemol

n Zaolig Nuuwjaor zn.